Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 29/09/2022
Ora licitatie: 14:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, CIF 31748142, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. -“în faliment”,“in bankrupty”,“en faillite”, CUI 25470806, J08/686/2009, sediul social în Loc. Crizbav, Str. Principală, nr.63E, județul Braşov, conform Sentintei Civile nr. 812 pronunțată în data de 10.11.2020 de către Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal, în dosarul nr. 889/62/2018, în exercitarea atribuțiilor ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 15.09.2022.
Prin prezenta, PUBLICATIE DE VANZARE se aduce la cunoștința generală că la data de 29.09.2022, orele 14:00 la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand debitoarei PRODUSE REFRACTARE S.R.L., după cum urmează:

Bunuri mobile, situate in Loc. Crizbav, jud. Brasov.


Bunuri mobile Starea constatată de evaluator la inspecție Preț/moneda euro
1. Generator aer cald Funcțional – conservare 181,35
2. Aparat de spalat cu jet Functional - în conservare 715
3. Platforma de cantarire Functional - în conservare 421,2
4. Anaizator portabil Functional - în conservare 251,55
5. Autoturism Ford K Nefuncțional 130
6. Masina fabricat boltari Funcțional - în conservare 1300
7. Autoturism OPEL AGILA Nefuncțional 130


Prețul de pornire al licitațiilor publice este redus cu 35% din valoarea stabilita prin evaluarea efectuată de evaluatorul desemnat Conadi Valuation S.R.L. în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 15.09.2022.
Prețurile afișate nu conțin TVA și se vor calcula la cursul BNR.
Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO24BTRL00801202I02596XX deschis la Banca Transilvania, pe numele PRODUSE REFRACTARE S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL - FILIALA BRAȘOV.
Prețul caietului de sarcini este între 100 lei și 500 lei, exclusiv TVA și se va achita în contul IBAN RO59 BREL 0002 0016 3793 0101 – deschis la LIBRA BANK; CUI 31748142.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 10.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.
În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 06.10.2022, 13.10.2022, și 20.10.2022 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la Adresa de e-mail : [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Brasov, Crizbav

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat