Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 26/10/2023
Ora licitatie: 10:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 8547+2341
An constructie: 2008
Suprafata cladire: 3000
Debitor: RUVA CORA S.A.

Descriere

QR CODE
S.C. Ruva Cora S.A. – în faliment, cu sediul social în loc. Leordeni, nr. 567, jud. Argeş; cod de identificare fiscală: 197582, număr de ordine în registrul comerţului: J03/555/1991, dosar nr. 439/1259/2013, prin lichidator BIO CONSULT S.P.R.L., organizează licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea, în bloc, a bunurilor imobile: 1. Teren intravilan în suprafață de 8547 mp înscris în Cartea Funciară nr. 80045 (Nr. CF vechi 63) a localității Leordeni identificat cu număr cadastral 370/2 împreună cu construcțiile situate pe acesta C1- Centrala termică cu suprafața construită la sol de 264 mp, nr. cadastral 370/2-C1, C2 – Fabrica de alcool cu linie îmbuteliere cu suprafața construită la sol de 1704 mp, nr. cadastral 370/2-C2, C3 – Bazin apă și puț cu suprafața construită la sol de 50 mp, nr. cadastral 370/2-C3, la prețul de pornire al licitațiilor de 1.243.380 lei, echivalent a 251.404 EURO (exclusiv TVA). Menționăm faptul că imobilul are înscrise ca sarcini în cartea funciară: a) Act Administrativ nr. 7839, din 05/08/2009 emis de AFP LEORDENI (proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.7121 din 22.07.2009 emis de Ministerul Finantelor Publice-AFP Leordeni), prin care a fost notat sechestrul pentru suma de 133.653 RON; b) Act Administrativ nr. FN, din 11/11/2009 emis de Ministerul Public (ordonanţa nr. 161/D/P/2009 din 07.10.2009 emisă de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie) în baza căruia a fost notat sechestrul asigurator din dosarul nr. 161/D/P/2009; însă aceste sarcini vor fi radiate din cartea funciară odată cu încheierea la notarul public a actului autentic prin care se va efectua transferul dreptului de proprietate. 2. Teren intravilan în suprafață de 2341 mp înscris în Cartea Funciară nr. 80274 (Nr. CF vechi 1125) a localității Leordeni identificat cu număr cadastral 370/9 împreună cu construcția situată pe acesta C1- Grajd cu suprafața construită la sol de 912 mp, nr. cadastral 370/9-C1, la prețul de pornire al licitațiilor de 79.973 lei, echivalent a 16.000 EURO (exclusiv TVA). Menționăm faptul că imobilul are înscris ca sarcină în cartea funciară: Actul Administrativ nr. FN, din 11/11/2009 emis de Ministerul Public (ordonanţa nr. 161/D/P/2009 din 07.10.2009 emisă de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie) în baza căruia a fost notat sechestrul asigurator din dosarul nr. 161/D/P/2009, însă această sarcină va fi radiată din cartea funciară odată cu încheierea la notarul public a actului autentic prin care se va efectua transferul dreptului de proprietate.
Licitaţiile o să aibă loc în datele de 26.10.2023; 02.11.2023; 09.11.2023 și 16.11.2023, ora 10.00, la sediul lichidatorului din mun. Piteşti, str. Mr Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, jud. Argeș. Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestuia până în ziua licitaţiei. În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului, cel mai târziu până la ora licitaţiei oferta de cumpărare, dovada plăţii cauţiunii în cuantum de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de insolvență deschis pe numele debitoarei la Libra Internet Bank Pitești, dovada cumpărării caietului de sarcini în cuantum de 2.500 lei (chitanţa, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului; împuternicire în cazul persoanelor juridice; acordul de acceptare a documentaţiei, condiţiilor, termenilor şi clauzelor Caietului de sarcini. Relaţii la tel. 0248.217428.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Arges, Pitesti
Str. Maior Gh. Șonțu, Bl. D6, Sc. B1, Ap. 1

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat