Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 06/04/2023
Ora licitatie: 10:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 828 mp
An constructie: 2011
Suprafata cladire: 348,24 mp

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE


Subscrisa, D&D INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bucureşti, str. Scărlătescu nr. 11, sector 1, nr. matricol RSP 0354, CUI: 24956795, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei FARMACIA VERDE – SĂNĂTATEA S.R.L. – în faliment, CUI 1569315, Sediul social: Bucureşti, sector 6, str. Planetei nr. 8,

1. Având în vedere dispoziţiile Legii 85/2014, aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 06.04.2023, ora 10:00, la biroul lichidatorului judiciar din Bucureşti, sector 1, Str. Lt. Av. Ş. Petrescu, nr.20, et.1, va avea loc prima licitaţie publică în vederea vânzării dreptului de proprietate asupra terenului de 828 m.p. cu nr. vechi cadastral 128, intabulat în cartea funciară a comunei Albeștii de Muscel, Jud Argeș, cu nr. nou 80659, împreună cu orice drept de creanță rezultând din edificarea construcțiilor situate pe acest teren sau pe terenul de 5028 mp identificat cu nr. cad vechi 127, rezultat tot din actul de dezmembrare și contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1275 din 27.06.2001 autentificat de notarul public Lidia Georgescu sau cu orice eventual drept litigios de proprietate rezultat din situația suprapunerii cadastrale a terenurilor rezultate din acest act de dezmembrare, urmând ca valorificarea în licitație publică să se facă cu asumarea de către adjudecatar a intabulării ulterioare a construcției și urmând ca acesta să dobândească odată cu proprietatea societății și dreptul la pretenții asupra proprietății vecine având în vedere calitatea de constructor al societății debitoare pe terenul vecin, pentru o parte din construcțiile edificate, adjudecatarul urmând să își asume riscul soluționării acestor pretenții. Vânzarea se va face prin trei licitații publice săptămânale pornind de la valoarea de 431.963 lei, valoare la care a fost oferit în ultima licitație din 8.08.2022.
Datele licitaţiilor a doua și a treia sunt 21.04.2023, respectiv 03.05.2023. Fiecare licitaţie se va ţine începând cu ora 17:00, la biroul indicat mai sus.
Garantia necesara participarii la licitatie este de 10% din valoarea de evaluare fără TVA, respectiv 86.393 lei si se va achita in contul de insolventa, urmand a fi pusa la dispozitia lichidatorului cu cel putin 24 de ore inainte de data ținerii licitatiei.
La licitatie pot participa numai persoanele fizice si/sau juridice inscrise care fac dovada achitarii garantiei de participare şi a achitării caietului de sarcini in valoare de 3.000 lei si indeplinesc toate conditiile prevazute in regulamentul de vanzare aprobat de creditori prin adunarea din 30.06.2022 astfel cum a fost modificat prin adunarea creditorilor din 15.03.2023.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar tel: 0723.598.080, e-mail: [email protected].

lichidator judiciar D&D INSOLVENCY IPURL,
prin Duţu Mihai Dan

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Arges, Albestii de Muscel

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat