Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 15/11/2022
Ora licitatie: 14:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 8.723 mp
An constructie: 1994
Suprafata cladire: 400,40 mp

Documente

Debitor: Conimpex Company SRL - in faliment

Descriere

QR CODE
KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești nr. 89A, Sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al UNPIR: 0499, Tel +40 372 377 800, fax +40 372 377 700, în calitate de Lichidator judiciar al CONIMPEX COMPANY SRL – în faliment, cu sediul social în București, Bd. Ghencea nr.43 B, etaj 2, Sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/ 8128/1991, Cod unic de înregistrare 344136, conform hotărârii nr. 4487/16.07.2019, pronunțată în dosarul nr. 5108/3/2012/a53, aflat pe rolul Tribunalului București, face cunoscută valorificarea bunului mobil constand in Teren curți, construcții în suprafață de 8.723 mp (9.404,40 mp din măsurătorile cadastrale) și construcții situate pe acest teren - complex de morărit și panificație (compus din birou, o camera, tab. electric, 3 hale, o magazie, un hol și un grup sanitar) în suprafață de 400,40 mp, imobil situat în intravilanul comunei Slătioara, județul Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 35054 a localității Slătioara având nr. cadastral 35054.
Licitatia va avea loc la data de 15.11.2022 ora 14:00, iar pretul de pornire al licitatiei este de 73.169,76 EURO.

Înscrierea la licitație se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru licitație (i.e. luni, 14.11.2022, între orele 09:00 - 18:00), acest termen fiind termen de decădere. Licitația va avea loc la sediul Lichidatorului judiciar din București, DN1, Șos. București – Ploiești nr. 89A, Sector 1. Prețul final va fi calculat în lei la cursul de schimb valutar BNR valabil la data încheierii procesului verbal de adjudecare, iar taxarea TVA se aplică potrivit prevederilor în vigoare, respectiv pentru imobilul din Slătioara, județul Vâlcea nu se adaugă TVA la prețul de pornire).
Participarea la ședințele de licitație publică va fi permisă numai acelora care au constituit garanția de participare în valoare de 10% din valoarea de licitație a bunului imobil. Garanția de participare se va achita prin ordin de plată în contul de insolvență al Conimpex Company SRL, deschis la Patria Bank, IBAN RO12CARP041000000065RO03, CUI 344136.
***
Procesul de vânzare se va desfășura în condițiile Regulamentului de valorificare, care va fi pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate, contra cost, valoarea acestuia fiind stabilita la 500 lei + TVA. Acest cost este considerat o taxa de participare la licitație ce va fi achitată în mod obligatoriu de toate persoanele interesate de achiziționarea bunurilor.
Ofertanții vor depune, în mod obligatoriu, la sediul Lichidatorului judiciar o documentație de participare la licitație, în plic închis, care va cuprinde o serie de documente, în funcție de tipul persoanei care dorește să participe la licitație (persoană fizica/juridică, română/străină). Lista documentelor de participare este cuprinsă în Regulamentul de vânzare, care va fi pus la dispoziția oricărei persoane interesate, la cerere și după achitarea taxei.
Alte informații:
• Conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 11.07.2022, diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi achitată într-un termen ce nu va depăși 45 zile calendaristice de la data adjudecării.
• Pasul de licitație este stabilit la valoarea de 5% din prețul de pornire enunțat mai sus.
Pentru solicitarea regulamentului de vânzare, precum și pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare, suntem disponibili la următoarele date de contact: Telefon: 0372.377.800; Fax: 0372.377.700; E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] .

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Sediul KPMG - București, DN1, Șos. București – Ploiești Nr. 89A, Sector 1

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat