Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 28/03/2023
Ora licitatie: 10:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
An constructie: 2010
Suprafata cladire: 2960

Documente

Debitor: OMEGA IMPEX

Descriere

QR CODE
Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de administrator judiciar al Societății OMEGA IMPEX SRL (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7, Jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J52/15/1993, având CUI 3898934, desemnată în această calitate prin Încheierea de Ședință pronunțată la data de 08.07.2019 în dosarul 1035/122/2019 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următorului activ:

1. Imobil situat în Mun. Giurgiu, pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, județ Giurgiu, reprezentând construcție administrativă - spatiu de birouri (centru de afaceri cu regim de inaltime D+P+2), cu suprafață construită desfășurată de 2960 mp și suprafață construită la sol de 836 mp, la prețul de 4.862.835 Lei exclusiv TVA;

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate pentru fiecare tip de active în parte.

Licitaţia va avea loc în data de 28.03.2023, ora 10:00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În cazul neadjudecării, se vor organiza noi licitații în 04.04.2023, 11.04.2023 si 19.04.2023, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Prețul caietului de sarcini este de 5.000 Lei + TVA.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Detalierea completă a activului şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.
Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, cu opis semnat, în care se vor enumera documentele și numărul de file, la datele de contact ale acestuia, conform detaliilor din publicația de vânzare. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației. Totodată, în cazul în care documentele vor fi depuse fizic la sediul organizatorului licitației, acestea vor fi depuse în programul de muncă al administratorului judiciar. De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: bucureș[email protected].

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat OMEGA IMPEX SRL, la telefon 0732.712.904 sau la adresa de e-mail [email protected].

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Giurgiu, Giurgiu
1 Decembrie 1918, Nr. 2

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat