Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 29/11/2022
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL

Descriere

QR CODE
Subcrisa, MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti, lichidator judiciar al debitorului NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII SRL – in faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafata de 90.000 mp situat in extravilanul localitatii Sotanga, jud. Dambovita, intabulat in CF 73648 UAT Sotanga, nr. cadastral 73648, tarla 15, parcela 319/1. Potrivit CF, terenul are categoria de folosinta “padure”, insa, potrivit adresei nr. 9291/26.09.2022 emisa de Directia Silvica Dambovita – Ocolul Silvic Targoviste, terenul nu are amenajament silvic.
In consecinta, in raport de disp. art. 2 din Lg. 18/1991, terenul are destinatie agricola si nu i se aplica disp. Codului silvic in ceea ce priveste vanzarea.
Fiind teren cu destinatie agricola extravilan, care se va vinde prin licitatie publica in procedura insolventei, devin aplicabile disp. art. 20 alin. 3 din Lg. 17/2014 potrivit carora in cazul vanzarii unui asemenea teren in procedura de insolventa, vanzarea este exceptata de la aplicarea Lg. 17/2014 (exceptata de la vanzare cu respecatrea dreptului de preemtiune).

Terenul este grevat de ipoteca legala in favoarea DGRFP Ploiesti – AJFP Dambovita, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara, insa, potrivit art. 91 din Lg. 85/2014, imobilul se vinde liber de sarcini.

Potrivit extrasului de CF, imobilul este extravilan, categoria de folosinta padure.
Urmare efectuarii cadastrului in cadrul proiectului cu fonduri europene, cu privire la identificarea categoriilor de folosinta, a fost intocmit un plan de amplasament si delimitare a imobilului inscris in cartea funciara 73468, dupa cum urmeaza:
-​9667 mp – categoria de folosinta curti-constructii
-​4712 mp – categoria de folosinta ape statatoare
-​9927 mp – categoria de folosinta faneata
-​65694 mp – categoria de folosinta padure.
Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL Sotanga, imobilul este situat in intravilanul com. Sotanga, functiunea A-zona pentru unitati Agricole.
Toate aceste aspecte vor fi avute in vedere de viitorul cumparator pentru a efectua demersurile necesare pentru a actualiza cartea funciara a terenului.

Pe terenul mai sus descris exista urmatoarele constructii extratabulare pentru care nu s-au prezentat acte de proprietate si care au fost mentionate in anexa nr. 1, Partea I a cartii funciare cu mentiune “fara acte”:
- constructie C1 - saivan zidarie, suprafata construita la sol de 572 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C1,
- constructie C2 – grajd, suprafata construita la sol de 71 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C2,
- constructie C3 – magazie din tabla, suprafata construita la sol de 19 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C3,
- constructie C4 – saivan, suprafata construita la sol de 174 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C4,
- constructie C5 – grajd din zidarie si tabla, suprafata construita la sol de 82 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C5,
- constructie C6 – grajd din tabla, suprafata construita la sol de 586 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C6,
- constructie C7 – bucatarie din OSB, acoperita cu tabla, suprafata construita la sol de 51 mp, cu destinatie constructie anexa, nr. 73648-C7,
- constructie C8 – locuinta P+M, suprafata construita la sol de 33 mp, cu destinatie constructie de locuinte, nr. 73648-C8.
Pe terenul exista si un helesteu de aprox. 2.300 mp construit de Nuil Structuri Constructii SRL in regie proprie, fara acte.

Constructiile au fost ridicate de societate dupa 2015, fara autorizatie de construire. Societatea a initiat demersuri pentru intrarea in legalitate, demersuri nefinalizate.
Cumparatorul va dobandi dreptul de proprietate asupra terenului in starea in care se gaseste, inclusiv cu constructiile si helesteul si ii va reveni obligatia intrarii in legalitate cu privire la constructiile mai sus descrise si a helesteului.

Valoarea de pornire a licitatiilor este de 165,714 euro la care se adauga TVA conform prevederilor legale.

Licitatia este publica cu strigare. Documentele de inscriere vor fi depuse pana cel tarziu in preziua licitatiei orele 12:00, pe mail: [email protected] (urmand ca la data licitatiei sa fie prezentate si originalele) sau la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor nr.4, sector 1, Bucuresti.

Licitatia va avea loc la data de 29.11.2022, ora 12.00, in Bucuresti, str. Petofi Sandor nr. 4, sector 1. In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la data de 08.12.2022, 15.12.2022, 12.01.2023 ora 12.00.

Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini. Valoarea acestuia este de 5.000 lei + TVA.

Informatii tel. 0745084802, mail: [email protected]

MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti, lichidator judiciar al debitoarei Nuil Structuri Constructii SRL
Prin reprezentant permanent Marilena Mariana Enache

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Strada Petofi Sandor Nr. 4, Sector 1.

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat