Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin D-na. Deleanu Aura, practician în insolvență, asociat coordonator, în calitate de administrator judiciar al M.T. PROPERTY S.R.L. – „în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”, cu sediul social în C-tin Rădulescu Motru, nr. 13, Bl. 13, et. 3, ap. 31, cam. 2, Sector 4, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 11469780, înregistrată la ORC sub nr. J40/749/1999, societate aflată în Reorganizare juridicară conform Hotărârii intermediare de ședință nr. 1357/2017 din data de 20.03.2017 pronunțată de judecătorul-sindic în Dosarul nr. 43051/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 02.05.2019 orele 14.00, la sediul administratorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, va avea loc vânzarea in bloc prin licitație publică deschisă a terenurilor fortestiere, situate în comuna Cornățelu, Jud. Dâmbovița, dobândite în anul 2008, în suprafață totala de 376.100 mp – având ca preț de pornire valoarea de 10.000 euro/HA, exclusiv TVA, la propunerea creditorului QUATRON INTERNATIONAL INVESTMENT Co Ltd, astfel cum acestea sunt descrise în raportul de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting, Regulamentul de vânzare fiind aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 14.09.2018.
Terenul în suprafață totală de 376.100 mp este alcătuit din 3 parcele de dimensiuni diferite, respectiv:

Nr. crt Categoria de folosință Tarla Parcela CF Nr. Nr. Cad. Suprafata
(mp)
1 Teren pădure extravilan 63 299/3UP III, UA 32 917/Cornatelu 1121 110.531
2 Teren pădure extravilan 62 297/17 923/Cornatelu 1127 61.987
3 Teren pădure extravilan 68 324/3 915/Cornatelu 1128 203.583

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață rezultată ca urmare a propunerii și aprobării propunerii creditorului în procedură și a aprobării Regulamentului de vânzare din cadrul Adunării Creditorilor din data de 14.09.2018, respectiv:
Denumire bun Pret pornire
Teren extravilan 10.000 euro/HA, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția de participare.Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO36BITRBU1RON036977CC01 deschis la INTESA SAN PAOLO, pe numele M.T. PROPERTY S.R.L. cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ........., aflat/e în proprietatea M.T. PROPERTY S.R.L.”.
Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării contului M.T. PROPERTY S.R.L. cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 14.09.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în aceleaşi condiţii şi în acealaşi loc la datele 16.05.2019, 30.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019, 11.07.2019, 25.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 05.09.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 17.10.2019, 31.10.2019 si 14.11.2019 cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul administratorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat