Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 07/06/2023
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: TEL DRUM SA

Descriere

QR CODE
Subscrisa CITR Filiala Ilfov SPRL, cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 61, et. 3, ap. 11, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718 având CUI RO32639607, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor în Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, București, desemnat în calitate de administrator judiciar al societății TEL DRUM S.A (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul aflat în Municipiul Alexandria, Str. Libertății-prelungire, Nr. 458 bis, Județ Teleorman, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J34/211/1998 și Cod Unic de Inregistrare 2695680, prin Încheierea de ședință pronunțată în data de 29.01.2018, în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Secţia Civilă 1, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea unor active imobile:

1. Pachet format din Teren intravilan și construcții „Ferma Lița”. Proprietatea imobiliară este situată în loc. Lita, str. Principală, jud. Teleorman și inscrisă in CF 7080 si 6889. Proprietatea este formată din teren intravilan în suprafață de 78.505 mp și 32 clădiri (birouri, ateliere, depozit, magazii, grajduri, padoc, moară), vânzare in bloc la prețul de 186.240,00 EUR fără TVA.

2. Teren intravilan și construcții „Ferma Lița”. Proprietatea imobiliară este situată în loc. Lita, jud. Teleorman și inscrisă in CF 5088. Proprietatea este formată din teren intravilan în suprafață de 38.665 mp și 15 clădiri (casa de locuit, birouri, depozit, magazie), la prețul de 111.120,00 EUR fără TVA.

3. Sediu Turnu Măgurele - Proprietatea imobiliară este situată în Mun. Turnu Măgurele, str. Strandului, nr. 7, bl. G9, jud. Teleorman și este înscrisă în CF 20110. Proprietatea este formată din teren intravilan in suprafață 2.479 mp, si trei clădiri (bloc de locuințe, sediu, garaj si cabină) la prețul de 152.880,00 EURO fără TVA.

4. Pachet format din Teren intravilan și construcții Slobozia Mândra - Proprietatea imobilară este situată în comuna Slobozia Mândra, jud. Teleorman și este înscrisă în CF 20004, 20005 și 20006. Proprietatea este formată din teren intravilan în suprafață de 14.043 mp și 12 clădiri (depozit, atelier, cantină), vânzare in bloc la prețul de 32.880,00 EUR fără TVA.

5. Teren intravilan și construcții “Moara Saelele”. Proprietatea imobiliară este situată în Loc. Saelele, jud. Teleorman, str. Gara Cățelului, nr. 588A și înscrisă în CF 7336. Proprietatea este formată din teren intravilan în suprafață de 9.553 mp și 6 clădiri, la prețul de 19.520,00 EUR fără TVA.

6. Teren intravilan și construcții Moara Saelele - Proprietatea imobiliară este situată în Loc. Saelele, jud. Teleorman, str. Gara Cățelului, nr. 588D și înscrisă în CF 7328. Proprietatea este formată din teren intravilan în suprafață de 68.870 mp și 3 clădiri, la prețul de 101.360,00 EUR fără TVA.

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare tip de active în parte.
Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 07.06.2023, ora 12:00. Pentru bunurile neadjudecate, se va organiza o nouă licitație în data de 14.06.2023, în aceleași condiții de preț și oră.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.
Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa
de email: [email protected], până la ora 12.00 a zilei anterioare ședinței de licitație.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat TEL DRUM SA, la telefon 0732 712 904 sau la adresa de e-mail [email protected].

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Teleorman, Turnu Magurele
1 Decembrie 1918, Nr. 2

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat