Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 25/08/2022
Ora licitatie: 11:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: TEL DRUM SA

Descriere

QR CODE
Subscrisa, CITR Filiala Ilfov SPRL, cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 61, et. 3, ap. 11, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718 având CUI RO32639607, cu sediul procesual ales în București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, București, desemnat în calitate de administrator judiciar al societății TEL DRUM S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Municipiul Alexandria, Str. Libertății-prelungire, Nr. 458 bis, Județul Teleorman, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J34/211/1998 și Cod Unic de Înregistrare 2695680, conform Încheierii de ședință pronunțate în data de 29.01.2018 în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, Secţia Civilă 1, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea la pachet a unor active, descrise după cum urmează:

- Teren forestier cu împrejmuirea aferentă, situat în Loc. Plopii Slăvițesti, Jud. Teleorman, având o suprafață totală de 2.190.111 mp (219,01 hectare), la prețul total de 647.025 Euro exclusiv TVA.
- Teren intravilan și construcții situate în Loc. Săelele, jud. Teleorman, str. Gara Cățelului nr. 588A și 588D, având o suprafață totală a terenului de 78.423 mp (7,84 hectare) și 9 clădiri ridicate în anul 1970, având o suprafață totală de 1.772 mp, la prețul total de 140.266 Euro exclusiv TVA.
- 6 loturi de pădure în suprafață totală de 421.594 mp (42,15 hectare) situate în Loc. Plopii Slăvițesti, Jud. Teleorman, la prețul total de 86.670 Euro exclusiv TVA.
- Teren intravilan în suprafață totală de 14.043 mp (1,4 hectare) și 12 construcții cu caracter industrial, aflate în stare degradată, în suprafață totală de 1.298 mp, situate în Slobozia Mândra, Jud. Teleorman, la prețul total de 38.153 Euro exclusiv TVA.
- 28 de cerbi, la prețul total de 11.205 Euro exclusiv TVA.

Total pachet – 923.319 Euro exclusiv TVA.

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare tip de active în parte.

Dacă este cazul, titularii unui drept de preempțiune asupra bunurilor imobile prezentate mai sus, își vor exercita dreptul în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, care se vor completa, în măsura în care nu contravin, cu dispozițiile Codului de procedură civilă (art. 1738, 848, 846 alin. (12) și ale Codului silvic, (art. 45), conform art. 342 din aceeași Lege.
În consecință, titularii unui drept de preempțiune asupra bunurilor imobile descrise mai sus, își pot exercita dreptul exclusiv prin participarea la licitațiile publice organizate de administratorului judiciar, în conformitate cu dispozițiile legale amintite mai sus.

În situația în care un titular al unui drept de preempțiune își exercită dreptul de preempțiune cu respectarea dispozițiilor legale menționate anterior, bunul imobil pentru care se exercită astfel dreptul de preempțiune în cadrul ședinței de licitație va fi scos din pachet și i se va aplica procedura valorificării individuale, iar restul bunurilor pentru care nu se exercită dreptul de preempțiune vor rămâne în pachet și se vor valorifica în bloc.

Activele nu se vor câștiga sub preţul de pornire al licitațiilor, acestea putând fi câștigate doar la minimum prețul de pornire, chiar dacă la ședințe se va prezenta un singur ofertant.
Licitația va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, din București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, Sector 2, în data de 25.08.2022, ora 11:00.
În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în data de 01.09.2022, 08.09.2022, respectiv 15.09.2022, în aceleași condiții de preț, oră și locație.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.
Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, cu opis semnat, în care se vor enumera documentele și numărul de file, la datele de contact ale acestuia, conform detaliilor din publicația de vânzare. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației. Totodată, în cazul în care documentele vor fi depuse fizic la sediul organizatorului licitației, acestea vor fi depuse în programul de muncă al administratorului judiciar. De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: bucureș[email protected]

sales.citr.ro / Bun căutat TEL DRUM SA, la telefon 0732.712.904

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Ilfov, Bucuresti Sector 2
Str. Gara Herăstrău Nr. 4, Clădirea A, Et.3, Sector 2, București

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat