Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 06/12/2021
Ora licitatie: 12.00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 06.12.2021, orele 12:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor de transport auto, apartinand societatii debitoare, conform listei anexate prezentei.
1 Mixer dejectii MTX 3600/5 Serie 073432, Pp Functional- 1.104,35 lei
2 Milker 2/1 inox seria 3319,Pp Functional- 546,00
3 Milker 2/1 inox seria 3387,Pp Functional- 546,00
4 Milker 2/1 inox seria 5630, Pp Functional-546,00
5 Tanc racire lapte, Pp Functional-4.908,80
6 Tanc racire lapte, Pp Functional- 4.908,80
7 Cultivator(sapa porumb) Pp Functional-755,95
8 Generator curent monofazat 2,9 kw, Pp Functional-455,00
9 Tractor DEUTS FAHR 410 EOLINE, Pp Functional dupa reparatii-17.748,25
10 Autoutilitara FORD TRANSIT Nefunctional/Descompletat/Piese dezmembrabile -6.136,00

Prețul de pornire al licitațiilor este redus cu 40% din prețul stabilit prin evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 23.11.2021.
Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO36ROIN910400204105RO01 deschis la IDEA BANK, pe numele RED SCORPIO S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ......................................... aflat în proprietatea RED SCORPIO S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini se va stabili în funcție de valoarea și complexitatea bunului scos la licitatie.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.08.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 20.12.2021, 10.01.2022, 24.01.2022, 07.02.2022, 21.02.2022 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : [email protected] .

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Brasov, Rasnov

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat