Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 05/03/2021
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: TMUCB SA

Descriere

QR CODE
Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de administrator judiciar al Societății T.M.U.C.B. (Trustul de Montaj Utilaj Chimic București) S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, sectorul 6, str. Lujerului, nr. 26, CUI RO 2786487 din 1993, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1171/1991, desemnat de judecătorul-sindic prin încheierea de ședință din data de 21.07.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 24623/3/2014, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următoarelor active mobile și imobile:

1. Platforma industrială Chișcani 1, situată în loc. Chișcani, jud. Brăila - compusă din teren intravilan curți construcții în suprafață totală de 19.265 mp și construcțiile aferente (conform extras CF 75661, NR. CAD. 5175, Chișcani din data de 21.11.2019, respectiv CF 75601, NR. CAD. 75601, Chișcani din data de 13.12.2019), la prețul de 127.062 Euro exclusiv TVA;

2. Platforma industrială Chișcani 2, situată în loc. Chișcani, jud. Brăila - compusă din teren intravilan curți construcții în suprafață de 10.245 mp și construcțiile aferente (conform extras CF 75560, NR. CAD. 75560, Chișcani din data de 21.11.2019), la prețul de 107.946 Euro exclusiv TVA;


3. Clădire de birouri P+1, în suprafață de 110 mp și teren intravilan curți construcții în suprafață de 192 mp, situate în Călărași, str. București, nr. 356 bis (conform extras CF 24786, NR. CAD. 24786 și 24786-C1, Călărași din data de 18.11.2019), la prețul de 35.000 Euro exclusiv TVA;

4. Amplasament industrial Midia DN22B (în incinta rafinăriei Rompetrol, jud. Constanța) - compus din C1 hale P+1E, având suprafață conform documentelor 2.592 mp (terenul nu face obiectul tranzacției), la prețul de 210.240 Euro exclusiv TVA;

5. Amplasament industrial Suceava situat în Suceava, Calea Unirii, nr. 25, jud. Suceava - Compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 7.767 mp și construcțiile aferente neintabulate (conform extras CF 41683, NR. CAD. 1592, Suceava din data de 01.04.2019), la prețul de 118.584 Euro exclusiv TVA;6. Amplasament industrial Târgu Mureș zona 3 – lot 2, situat în Târgu Mureș, str. Mureșeni, nr. 50, jud. Mureș - Compus din teren intravilan curți construcții în suprafață de 663 mp și 2 construcții: C1 - Birouri P+1E, sc 348 mp, sd 696 mp, respectiv C3 - Depozit substanțe radioactive, sc 9 mp (conform extras CF 139846, NR. CAD. 139846, respectiv 139846-C1 și 139846-C2 Târgu Mureș din data de 21.11.2019), la prețul de 48.000 Euro exclusiv TVA;

7. Amplasament industrial situat în Popești Leordeni, str. Drumul Taberei, nr. 7, jud. Ilfov - compus din teren intravilan în suprafață de 32.049 mp și construcțiile aferente (conform extras CF 104752, NR. CAD. 2517, Popești Leordeni din data de 19.11.2019), la prețul de 2.000.000 Euro exclusiv TVA;


8. Bunuri mobile – autovehicule ( Logan, Renault, Peugeot), autoutilitare (Renault, Ford, Volkswagen, Peugeot). Prețurile de pornire licitație sunt cuprinse între 600 și 2.500 Euro exclusiv TVA. Vânzare individuală. Lista detaliată cu prețurile individuale poate fi consultată la cerere.

Prețurile de pornire la licitație sunt cele prezentate mai sus pentru fiecare activ în parte și nu conțin TVA. Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate pentru fiecare tip de active în parte.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 05.03.2021 ora 12:00. Pentru bunurile neadjudecate, licitația va fi reluată în data de 12.03.2021 ora 12:00.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.
Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.


Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa
de email i[email protected], până la ora 12.00 a zilei anterioare ședinței de licitație.

Detalii suplimentare: sales.citr.ro / Bun cautat TMUCB SA
Adresa de e-mail: [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Strada Gara Herastrau 4, Bucuresti 020334

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat