Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 30/10/2020
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TRANSILVANIA TRADING HOUSE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” cu sediul social în Municipiul Deva, B-dul IULIU MANIU, Bloc J, Scara A, Etaj 5, Apartament 14, Județ Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J20/855/2003, având CUI15628438, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 588 din 13.11.2019, pronunţată de Tribunalul HUNEDOARA - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3174/97/2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor TRANSILVANIA TRADING HOUSE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 27.07.2020.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 30.10.2020, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare cu prețul de pornire diminuat cu 15% din prețul de evaluare, a următoarelor bunuri:

1. Apartament 2 camere, hol, bucătărie, baie, situat în Deva, Str. Libertății (actual B-dul Iuliu Maniu), Bloc B, scara B, Etaj VII, Apt. 73, înscris în CF 60778-C1 –U15, Aria utilă = 52 mp = la prețul de 204.347,65 lei.

2. Apartament 2 camere, hol, bucătarie, baie situat în Deva, B-dul Decebal, Bloc 23, scara G, etaj 1, apt. 83, înscris în CF 61384-C1 –U2, Aria utilă = 50 mp = la prețul de 209.983,15 lei.

3. Bunuri mobile de natura mijloace fixe din categoria mobilier și aparatură, dotare sediu secundar și locuință serviciu evaluate de societatea de evaluări QUANTUM EVALUĂRI S.R.L. DEVA, la prețul de 2.455,65 lei.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației, care se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO90RZBR0000600003679438 – deschis la Raiffeisen Bank S.A. deschis pe numele TRANSILVANIA TRADING HOUSE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, cu specificaţia „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ........., aflat/e în proprietatea TRANSILVANIA TRADING HOUSE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 5.000 lei.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau e-mail : [email protected] .

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat