Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 30/03/2023
Ora licitatie: 11.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: SHAPIR STRUCTURES SRL

Descriere

QR CODE
FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul social în București, Str. Dionisie Lupu nr. 33, Sector 2, cod poștal 020021, tel: 0312261400, Fax: 0312261401, Web: www.fractal.eu, e-mail: [email protected], [email protected], reprezentată prin practician în insolvență coordonator Alexandru Rusu, în calitate de Lichidator Judiciar al SHAPIR STRUCTURES SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată la Registrul Comerţului București sub numărul de ordine J40/10262/2000, Cod Unic de Înregistrare 13513660 (menționăm că înregistrarea în scop de TVA a fost anulată în data de 02.02.2017), cont unic de insolvență RO69BACX0000004500989001, deschis la UniCredit Bank SA,
ANUNȚĂ
organizarea unei licitații publice cu strigare în baza art. 116 și următoarele din Legea 85/2006, cu respectarea hotărârii adunării creditorilor din data de 24.11.2022 publicată în BPI nr. 19213/24.11.2022, pentru vânzarea bunurilor mobile aparținând debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL așa cum sunt menționate în fișierul atașat prezentului anunț.

Bunurile scoase la vânzare și prețurile de pornire aferente sunt exprimate în Lei și nu includ TVA-ul aferent.
Bunurile scoase la vînzare, menționate în fișierul atașat prezentului anunț, se vor licita individual.

Prețul de pornire a licitației pentru fiecare bun mobil ce face obiectul prezentului anunț (conform tabelului din fițierul atașat prezentului anunț) este la 90% din valoarea de lichidare exprimată în Lei, stabilită conform Rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile ale debitoarei întocmite de evaluatorul ANEVAR, CEAROM EVALUĂRI SRL, respectiv Raportul de evaluare bunuri mobile de tip utilaje și echipamente utilizate în construcții, din data de 18.05.2021, predat la data de 16.08.2021 și Raportul de evaluare bunuri mobile tip echipamente utilizate în construcții, întocmit la data de 16.08.2021, și nu include TVA-ul aferent.

Toate plățile vor fi efectuate în lei și se vor face în contul unic de insolvență al debitoarei, mai sus indicat.

Licitația va avea loc în data de 30.03.2023, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 13.04.2023 ora 11.00, în aceleași condiții de preț, oră şi locație.

Licitația este publică cu strigare, urmând ca ofertele de participare să fie depuse până cel târziu în preziua licitației ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021 sau la adresa de e-mail [email protected].

Vizionarea bunurilor se poate face la o dată și oră agreată în prealabil cu lichidatorul judiciar.

Participanții au obligația să achite garanția de participare de 10% din prețul de pornire al bunului/bunurilor pentru care licitează și să achiziționeze caietul de prezentare pentru bunurile mobile scoase la vânzare, de la sediul lichidatorului judiciar sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail [email protected], contra taxei în sumă de 500 de lei + TVA pentru înscrierea la licitație privind adjudecarea unor bunuri al căror preț de pornire (individual sau cumulat) depășește suma de 1500 lei (inclusiv TVA), iar pentru înscrierea la licitație în vederea adjudecării unor bunuri al căror preț de pornire este până la 1500 lei inclusiv TVA (individual sau cumulat), taxa de participare la licitație este de 100 LEI + TVA.

Toate detaliile legate de licitația publică cu strigare se regăsesc în caietul de prezentare.
În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2006, bunul/bunurile este/sunt dobândite libere de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Pentru orice alte informații suplimentare ne puteți contacta la telefon nr. 031 226 14 00 sau email: [email protected].

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Timis
Localitatea Periam, Județul Timiș, Nr. 901, 902, 903

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat