Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 05/12/2023
Ora licitatie: 13.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL

Descriere

QR CODE
FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, având sediul în Comuna Oșorhei, Sat Oșorhei nr. 356 G 2, Județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub numărul de ordine J05/1841/2005, Cod Unic de Înregistrare 17910205, Atribut Fiscal RO, anunță, organizarea unei licitații publice în baza art. 154 și următoarele din Legea 85/2014, cu respectarea hotărârii adunării creditorilor din data de 19.09.2023 consemnată în Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 566/19.09.2023 publicat în BPI nr. 14893/20.09.2023, pentru vânzarea bunurilor mobile aparținând debitoarei Theming And Animatronics Industries SRL, așa cum sunt menționate în fișierul atașat prezentului anunț și la prețurile indicate în anunț.

Bunurile se vor licita individual.

Prețul de pornire pentru fiecare bun ce face obiectul prezentului anunț, este 80% din valoarea de piață estimată în Lei (la care se adaugă TVA-ul aferent) prin Raportul de evaluare întocmit de Evaluatorul Droj Laurențiu respectiv Raportul de expertiză pentru stabilirea valorii bunurilor mobile întocmit în decembrie 2021 și omologat de Judecătorul sindic prin încheierea din 18.01.2022 pronunțată în dosarul 1582/111/2018 a care a fost conexat dosarul 1582/111/2018/a12 (în ceea ce privește mijloace fixe de natura bunurilor mobile și licențele informatice) și prin Raportul de evaluare privind mijloace fixe de natura bunurilor mobile, licențelor informatice, obiectelor de inventar, stocurilor, producției în curs de execuție, creanțelor și acțiunilor deținute la entitățile afiliate înregistrate în patrimoniul Theming and Animatronics Industries SRL, întocmit de EVAIMOB OPTIMUS VALOREM, având nr. de înregistrare 51/31.10.2019, întocmit de EVAIMOB OPTIMUS VALOREM (în ceea ce privește obiecte de inventar și stocuri dacă este cazul), având nr de înregistrare 51/31.10.2019, în condițiile prezentate în cuprinsul Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile și nu include TVA.

Toate plățile vor fi efectuate în lei și se vor face în contul unic de insolvență.

Prima licitație va avea loc în data de 05.12.2023 ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în datele de 12.12.2023 ora 13.00, 19.12.2023 ora 13.00 și 09.01.2023 ora 13.00, în aceleași condiții de preț, oră şi locație.

Licitația este publică cu strigare, urmând ca ofertele de participare să fie depuse, cu 48 de ore înainte de data și ora licitației, la sediul lichidatorului judiciar din București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021 sau la adresa de e-mail [email protected].
Vizionarea bunurilor se poate face la o dată și oră agreată în prealabil cu administratorul judiciar.

Participanții au obligația să achite garanția de participare de 10% din prețul de pornire al bunului/bunurilor pentru care licitează și să achiziționeze caietul de prezentare pentru bunurile imobile scoase la vânzare, cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data și ora licitației, de la sediul administratorului judiciar sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail [email protected], contra sumei de 500 de lei + TVA pentru înscrierea la licitație privind adjudecarea unor bunuri al căror preț de pornire (individual sau cumulat) depășește suma de 1500 lei (inclusiv TVA), iar pentru înscrierea la licitație în vederea adjudecării unor bunuri al căror preț de pornire este până la 1500 lei inclusiv TVA (individual sau cumulat), taxa de participare la licitație este de 150 LEI + TVA.

Toate detaliile legate de licitația publică cu strigare se regăsesc în caietul de prezentare.

În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunul/bunurile este/sunt dobândite libere de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Pentru orice alte informații suplimentare ne puteți contacta la telefon nr. 031 226 14 00 sau email: [email protected].

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bihor, Osorhei

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat