Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 17/05/2019
Ora licitatie: 12
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa, PODOREANU INSOLV IPURL, cu sediul in strada Scoalei, Nr. 12, Bl. Corp A, et.1, ap. 2, Sector 2, Bucuresti Nr.de inreg.: RFO II – 0643,CUI: 31154450, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, in calitate de lichidator judiciar al SC OMNIA CONSULT & SERVICE SRL, desemnat prin Incheierea pronuntata in data de 05.03.2018 de catre Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 5189/3/2018, anunta desfasurarea procedurii de valorificarea bunurilor apartinand debitoarei, prin modaliatea licitatiei publice, conform regulamentului de vanzare publicat in BPI nr. 5452 din data de 15.03.2019 si aprobat de Comitetul Creditorilor in sedinta din data de 15.05.2019 :

1. Runda I- sase licitatii succesive la pretul de pornire de 75 % din raportul de evaluare:
Licitatia nr. 1- 17.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 2- 20.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 3- 21.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 4 - 22.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 5 - 23.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 6 - 24.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;

2. Runda a II-a - sase licitatii succesive la pretul de pornire de 60% din raportul de evaluare:
Licitatia nr. 1- 27.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 2- 28.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 3- 29.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 4- 30.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 5- 31.05.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 6- 03.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;

3. Runda a III-a –sase licitatii succesive la pretul de pornire de 50% din raportul de evaluare
Licitatia nr. 1- 04.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 2- 05.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 3- 06.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 4- 07.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 5- 10.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;
Licitatia nr. 6- 11.06.2019, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar;

Bunurile supuse licitatiei
Bunurile supuse licitatiei sunt cele care au facut obiectul evaluarii Raporutlui intocmit de catre de evaluatorul Sorin Dragomir, confirmat de adunarea comitetului de creditori prin procesul-verbal publicat in BPI nr. 236/08.01.2019, depus la dosarul cauzei in data de 12.03.2019 si publicat in BPI nr. 5256 din data de 13.03.2019.

Preţul de pornire al bunurilor mai sus descrise este cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit în cauză, astfel:

Rezultatele evaluarii. Opinia evaluatorului.
Pe baza informatiilor despre activele si conditiile de piata curente, precum si tendintele anticipate ale pietei locale, am ajuns la o concluzie cu privire la valoarea de piata a activelor subiect al evaluarii. Opinia noastra de valoare se bazeaza pe ipotezele si ipotezele speciale exprimate in cadrul prezentului raport. Pe baza acestor ipoteze, am estimat valoarea de piata si valoarea de vanzare fortata a activelor evaluate, la data de 31 Ianuarie 2019:
Valorile de mai sus nu contin TVA.
• Ipoteza 1: Pentru toate activele ipoteza de valorificare pe care s-a fundamentat valoarea de piata, si valoarea de vanzare fortata o reprezinta vanzarea individuala in procedura insolventei si lichidarea societatii;
• Ipoteza 2: Pentru toate activele ipoteza de valorificare pe care s-a fundamentat valoarea de piata, si valoarea de vanzare fortata o reprezinta vanzarea in procedura insolventei in premise continuarii activitatii in aceiasi locatie.

Garantii.
Pentru a putea participa la licitaţie ofertanţii trebuie să depună o garanţie reprezentând 10% din valoarea evaluată a bunului scos la licitaţie până cel mai tarziu cu o zi inaintea datei de desfasurare a licitatiei.
Contravalorile garanţiilor şi, în cazul adjudecatarilor, restul de plată vor fi virate în conturile:
-Cont Virare Suma : RO51BRDE410SV01158244100
-Cont TVA : RO19BRDE410TVA0115841410
ambele deschise la BRD pe numele debitoarei falitei SC OMNIA CONSULT & SERVICE SRL.
Ofertantii pot achizitiona caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar, preţul caietului de sarcini fiind de 1.500 lei.

Bunurile au fost evaluate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Standardele Internaţionale de Evaluare, de evaluator membru ANEVAR.
Pentru informatii si detalii suplimentare, va puteti adresa lichidatorului judiciar la oricare dintre datele de contact (Adresa sediu: Bucuresti, Sector 2, Str. Scoalei nr. 12, Bl. A, et. 1, ap. 2, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, e-mail :[email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Str. Scoalei Nr. 12, Bl. A, Et. 1, Ap. 2, Sector 2

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat