Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 18/12/2023
Ora licitatie: 11:00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: S.C. APA GRUP S.A.

Descriere

QR CODE
Subsemnatul, Dascălu Constantin-Lulu, practician în insolvență, în calitate de titular al C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, desemnat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Societatea ADEMS S.R.L., cu sediul în mun. Paşcani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, bloc C5, etaj P, jud. Iaşi; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J22/975/1993, CUI: RO 3911227, în baza Încheierii din data de 13.04.2022 pronunţată de Tribunalului Iaşi, dosarul nr. 2867/99/2014, în conformitate cu dispozițiile art. 116 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 762 și urm. din noul Cod procedură civilă: aduc la cunoștință generală că prin prezenta dispun: în data de 18 luna DECEMBRIE anul 2023, ora 11.00 , va avea loc la sediul C.I.I. DASCĂLU C-TIN –LULU din mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 97, parter, jud. Botoşani, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri mobile:

1. Cameră de vopsit Wagher (1 buc.) la preţul de 196.945 lei;
2. Poartă automată L 8M; H, 1,6 M (1 buc.) la preţul de 7.585 lei;
3. Mașină de rindeluit 4 fețe (1 buc.) la preţul de 929.080 lei;
4. Autoturism Fiat Ducato 2328201, IS-97-ADM (1 buc.) la preţul de 2.000 lei; aflate în patrimoniul societății Adems S.R.L. Preţurile de pornire la licitaţie (de începere a licitației) reprezintă 100% din prețul stabilit prin raportul de evaluare, întocmit de evaluator autorizat, membru A.N.E.V.A.R. - ing. Țurcanu Ioan,la care se adaugă T.V.A.

CONDIȚII PRIVIND LICITAȚIA :

1. Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform art. 767 alin. 1 Cod de procedură civilă.
2. În cazul în care persoanele care vor să participe la licitație sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va avea obligația de a prezenta, în original, o procură special autentică.
3. Debitoarea nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
4. Persoanele care doresc să cumpere bunurile mobile la licitație sunt obligate să depună până la termenul stabilit pentru vânzare, conform art. 768 alin. 1 Cod de procedură civilă - o garanție reprezentând 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării, respectiv O.P. în original, împreună cu oferta de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată, va fi depusă la sediul lichidatorului judiciar, C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu din mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 97, parter, jud. Botoşani. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației. Totodată, persoanele prevăzute mai sus vor avea obligația de a depune, odată cu dovada consemnării garanției și oferta de cumpărare, copie de pe C.I.(cartea de identitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de înregistrare fiscală.
5. Nu au obligația de a depune garanția prevăzută mai sus, în conformitate cu prevederile Codului procedură civilă, creditorii urmăritori sau intervenienți; persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părți sau sunt titularii unui drept de preempțiune, decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță.
6. Persoanele care s-au înscris la licitație se vor prezenta personal la locul ținerii licitației, la data și ora stabilite pentru vânzare, la sediul C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, având asupra lor cartea de identitate, conform art. 762 Cod procedură civilă.
7. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sunt somați să îl anunțe pe lichidatorul judiciar, C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurile mobile, sub sancțiunea de a nu li se lua în considerare - să facă dovada acestui fapt până în ziua de 18 luna DECEMBRIE anul 2023 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 97, parter, jud. Botoşani.
8. Vânzarea se va face în mod public. Ea începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a publicației de vânzare și a ofertelor primite până la acea dată.
9. Nedepunerea tuturor înscrisurilor menționate anterior începerii licitației, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitație.
10. În cazul în care, din conţinutul documentelor prezentate, nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în publicaţia de
Pentru orice alte realții suplimentare cei interesați se vor adresa C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu la telefon: 0231/531.373, în orice zi lucrătoare între orele 09.00-17.00.


Detalii vanzator

Localizare

Romania, Botosani, Botosani
Calea Nationala Nr 97 Parter

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat