Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Informatii aditionale

Data licitatie: 22/03/2024
Ora licitatie: 15
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: SANDOTERM

Descriere

QR CODE
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa C.I.I. Laura Banu în calitate de Lichidator judiciar al S.C. Sandoterm S.R.L., în faliment, dosar nr. 387/103/2018, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la licitaţie publică cu strigare:

I. BUNURI IMOBILE:
Imobil cu număr cadastral 3-C1 situat în comuna Răuceşti, sat Răuceşti jud. Neamţ compus din construcţie reprezentând magazie cereale în suprafaţă construită la sol de 352,50 mp. edificată pe fundaţie continuă din beton simplu, pereţi structurali din cărămidă cu centuri şi stâlpişori din BCA, acoperiş din azbociment pe şarpantă uşoară din lemn, fără terenul aferent care nu este proprietatea Sandoterm S.R.L., imobil încris în cartea funciară a localităţii sub nr. 52088-C1.
Imobilul reprezentând magazie cereale în suprafaţă construită la sol de 382,50 mp. este situat în comuna Răuceşti, sat Răuceşti jud. Neamţ, jud. Neamţ. Imobilul se află amplasat într-o zonă mărginaşă a localităţii şi este situat în planul I faţă de calea de acces, drum de ţară pietruit. În vecinătate sunt edificate locuinţe unifamiliale precum şi un spaţiu industrial de producţie -depozitare. Accesul la proprietate se face pe drum de ţară pietruit.
Utilităţi disponibile: electricitate- la data inspecţiei constructia era debranşată de la reţeaua electrică.
Preţ de pornire a licitaţiei: 12,844 euro (60% din preţul stabilit în raportul de evaluare)
Preţul nu conţine TVA, adică la prețul afișat se adaugă TVA.
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic decât cel stabilit în lei în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț (cel din raportul de evaluare)
Licitația are loc la data de 22.03.2024 ora 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. Licitațiile se pot organiza on-line, în situații excepționale: pandemii, stări de urgență, stări de alertă, situații de urgență datorate calamităților naturale, etc., declarate de autoritățile publice locale/naționale, guvern, Președinte, ministere, alte autorități. Procedura stabilită va fi raportată la normele legale în vigoare la data organizării licitațiilor. Ofertanții vor fi informați cu cel puțin o zi înaintea datei licitației, dacă licitația se ține la sediul lichidatorului judiciar sau on – line. Modalitatea concretă de organizare a licitațiilor va fi prevăzută în caietul de sarcini.
Dacă bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la datele de 29.03.2024 ora 15:00, 05.04.2024 ora 15:00, 12.04.2024 ora 15:00 și 19.04.2024 ora 15:00 în aceleași condiții ca cele mai sus precizate.
Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, dovezile de achitare a garanției de participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în ziua licitaţiei ora 11:00,prin email: [email protected] sau [email protected], sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Relaţii la tel. 0233233243 / 0753483243 , email: [email protected] sau [email protected].

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt
Str.lt Draghescu Nr. 3 Bl. E7 Ap . 23

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat