Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 24/05/2024
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: Transenergo COM SA

Descriere

QR CODE
TRANSENERGO COM SA – în reorganizare (denumită “Vânzătorul”), prin Administrator Judiciar KPMG Restructuring SPRL, aducem la cunoștință generală organizarea a ședințelor de licitație publica, pentru valorificarea următoarelor active, proprietatea debitoarei:

1. Teren extravilan, Pășune, 925 suprafață (mp), 35171 nr. Carte Funciară, Băile Olănești, pct. “La Plai”, jud. Vâlcea;
2. Teren extravilan, Pășune, 488 suprafață (mp), 35173 nr. Carte Funciară, Băile Olănești, pct. “La Plai”, jud. Vâlcea;
3. Teren extravilan, Fâneață, 1.673 suprafață (mp), 35172 nr. Carte Funciară, Băile Olănești, Drumul Vulpoești, “La Punte”, jud. Vâlcea;
4. Teren intravilan, Livadă, 841 suprafață (mp), 35174 nr. Carte Funciară, Băile Olănești, Drumul Vulpoești, “La Punte”, jud. Vâlcea.

Prețul de pornire pentru Pachetul ce cuprinde cele 4 imobile este în cuantum total de 58,905.00 lei.

Licitațiile pentru activele mai sus prezentate se organizează săptămânal în datele de: 24.05.2024, 31.05.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar KPMG Restructuring SPRL din București, DN1, Șoseaua București-Ploiești nr. 89A, sector 1.

Participarea la ședințele de licitație publica va fi permisă numai acelora care au constituit garanția de participare în valoare de 10% din prețul de pornire a licitației.
Asupra bunurilor mobile supuse vânzării este instituita ipoteca, iar in urma vânzării la licitație acestea vor deveni libere de sarcini, conform dispozițiilor art. 91 din Legea 85/2014.
Taxarea TVA se aplica potrivit prevederilor in vigoare.

Înscrierea la licitație se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru licitație (pana la ora 17:00), prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de vânzare, acest termen fiind termen de decădere.

Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente:
(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului (inclusiv adresa de email, nr. telefon), persoanele care reprezintă legal ofertantul, si activul pentru care se înscrie la licitate;
(ii) Opis al documentelor depuse;
(iii) Dovada privind achitarea garanției de participare la licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației, garanție care se achită prin ordin de plată vizat de bancă;
(iv) Împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, dacă este cazul;
(v) Declarația de acceptare a condițiilor regulamentului de licitație, cu mențiunea obligatorie că înțelege să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care este”.

Documentele de participare la licitație vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi înscrise datele de identificare ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la licitatie din data ... ora ...., vanzator Transenergo COM SA – in reorganizare”.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare, data şi ora înregistrării.
În măsura în care bunurile se vor adjudeca în cadrul uneia dintre ședințele de licitație, următoarele ședințe de licitație se vor anula, iar anunțul va fi dezactivat.
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare pot fi solicitate administratorului judiciar.
Pentru informații suplimentare despre activul scos la vânzare conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere: Telefon: 0372.377.800; Fax: 0372.377.700; E-mail: [email protected] sau [email protected].

TRANSENERGO COM SA – în reorganizare
Prin Administrator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL


Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Judiciar KPMG Restructuring SPRL Din București, DN1, Șoseaua București-Ploiești Nr. 89A, Sector 1.

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat