Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
1 - 2 de 2

Informatii aditionale

Data licitatie: 07/12/2023
Ora licitatie: 12.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Lichidatorul judiciar al APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A.,cu sediul în Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 17, sector 2, dosar nr. 24981/3/2015 - Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilã, în temeiul prevederilor art.154 şi următoarele din Legea nr.85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 759-777 din Codul de procedura civila, organizeazã licitaţie publicã cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile, constand in sisteme de irigatii:

IV. SISTEM DE IRIGATII LIPIA – stare satisfacatoare, nefunctionala din 2015-2018 – Pret pornire licitatie 2.681 euro, fara TVA.
Este compus din:
STATIE POMPARE CU MOTOR 380 V / 45 KW + POMPA VALIADIS TIPK225M/2, Q=190mc, P=6 bar – 1 buc
CAP CONTROL PRINCIPAL: BATERIE FILTRE AUTOMATE – 2 buc, si BAZIN FERTILIZANT 1500 L – 1 buc

Preturile de pornire a licitatiei reprezinta 30% din valoarea de piata stabilita de un evaluator autorizat ANEVAR, pentru bunurile de la poz. I-V.
Preturile de pornire a licitatiei reprezinta 50% din valoarea de piata stabilita de un evaluator autorizat ANEVAR, pentru bunurile de la poz. VI.

Bunurile de la poz. I-V se vor vinde la preturile de pornire a licitatiei, mai sus mentionate, stabilite in baza Raportului de evaluare nr. inregistrare 358/16.01.2023, nr. CPS 192/06.12.2022, la care se va adauga TVA.
Bunurile de la poz. VI se vor vinde la preturile de pornire a licitatiei, mai sus mentionate, stabilite in baza Suplimentului la Raportul de evaluare nr. 358/16.01.2023, nr. inregistrare 358-REF-1/20.06.2023, nr. CPS 192/06.12.2022, la care se va adauga TVA.

Bunurile ce se vand nu sunt grevate de sarcini. Potrivit Procesului verbal de sechestru din 05.05.2015, bunul mobil de la poz. II (Sistem de irigatii Vernesti) se afla sub sechestru.
Conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr.85/2014 cu aplicarea art. 775 Cod de procedură civilă, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare, sau drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Conform art. 776 Cod de procedură civilă, in cazul vanzarii silite la licitatie publica nu exista garantie contra viciilor ascunse ale bunului vandut.
Vânzarea va respecta Incheierea din Sedinta Publica de la 10.07.2020, a judecatorului sindic, din dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a incuviintat valorificarea bunurilor debitorului APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 17, sector 2, CUI RO 30866018 si nr. ONRC J40/12880/2012, conform prevederilor Codului de procedura civila.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor supuse vânzării au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim 5 (cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii.

Licitaţia se va desfăşura in data de 07.12.2023, orele 12:00, iar in caz de neadjudecare, in data de 14.12.2023, orele 12:00, in data de 11.01.2024, orele 12:00, in data de 18.01.2024, orele 12:00 si in data de 25.01.2024, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

In caz de neadjudecare licitatia se va amana la un alt termen, pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publicitate prevazute de art. 762 Cod de procedura civilă.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare în termen de cel mult 5 de zile de la data vânzării, potrivit art. 771 Cod de procedură civilă, ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Nedepunerea prețului atrage aplicarea dispozițiilor art. 771 alin. (3) Cod de procedura civila.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun, care face obiectul vanzarii şi depunerea documentelor de participare la licitaţie conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.
Date privitoare la vânzător și bunul supus vânzării se pot obține zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfăşurării licitaţiei, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218.
Prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată la sediul lichidatorului judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Secţiei a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti, la Judecatoria Buzau, la Primăria Maracineni si la Primaria Sectorului 1, cu respectarea dispozitiilor art.761-762 Cod de procedură civilă.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Str. Negru Voda, Nr. 2, Bl. C4, Sc. 3, Et. 6, Ap. 86, Sector 3.

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat