Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 09/12/2021
Ora licitatie: 10.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 25.11.2021, orele 10:00 la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a urmatorului bun imobil:

Proprietatea imobiliară identificată în CF 4329 Crizbav formată din teren și construcții - fermă de porci dezafectată, situată în localitatea Crizbav, jud. Brașov, cu urmatoarele specificații și date de identificare, la pretul de 350.550,00 EURO, exclusiv TVA, compus din teren, grajd, bazin, cladire personal, camera tehnica si camere tatament.

Prețul de pornire al licitațiilor publice reprezinta 90 % din valoarea stabilita prin evaluarea efectuata de evaluatorul desemnat Conadi Valuation S.R.L. si în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 10.11.2021.
Prețurile afișate nu conțin TVA și se vor calcula la cursul BNR.
Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO24BTRL00801202I02596XX deschis la Banca Transilvania, pe numele PRODUSE REFRACTARE S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflate în proprietatea PRODUSE REFRACTARE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acesta data sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL - FILIALA BRAȘOV.
Prețul caietului de sarcini este intre 3.000 lei si 10.000 lei, exclusiv TVA pentru bunurile imobile si se va achita in contul IBAN RO72ROIN910400118412RO02 – deschis la Idea BANK – Sucursala Mosilor; CUI 31748142.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 10.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.
În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.
În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 25.11.2021, 09.12.2021, 23.12.2021 si 06.01.2022, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Brasov, Crizbav

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat