Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 01/02/2023
Ora licitatie: 12
Tip Vanzare: Licitatie publica
Tip teren: Intravilan

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
Cabinet Individual de Insolvență Carmen Stoicescu, cu sediul procedural ales în mun. București, str.
Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 1, sect. 1, în calitate de lichidator judiciar al Asociației Handicapaților Somatici
din România – în faliment, anunță vanzarea prin licitatie publică bunului imobil constând în teren
intravilan în suprafață de 2.231 mp situat în localitatea Gornet, județul Prahova, T68, P226, P228,
înscris în Cartea Funciară nr. 20001 a localității Gornet. Licitaţiile vor avea loc în data de 01.02.2023,
15.02.2023, 01.03.2023, 15.03.2023, 29.03.2023, ora 12:00, la sediul procedural ales al lichidatorului
judiciar Cabinet Individual de Insolvență Carmen Stoicescu situat în mun. București, str. Moliere nr. 8A,
et. 1, ap. 1, sect. 1. Prețul de pornire al licitației este de 14.279 euro, redus cu 20% față de valoarea
stabilită conform raportului de evaluare întocmit în cadrul procedurii de insolvență. Înscrierea la licitaţie
se va face inclusiv pânăla ora 14 în vinerea anterioară termenului de licitație cu îndeplinirea
următoarelor condiţii: 1. depunerea unei garanții în valoare de 10% din valoarea bunului licitat
echivalentul în lei la cursul BNR din ziua depunerii garanției. Garanţia se va restitui după terminarea
licitaţiei către participanţii care nu au adjudecat bunul, după caz prin emiterea ordinului de plată către
bancă sau restituirea sumei în numerar; 2. Achiziționarea caietului de sarcini în sumă de 1 000 lei + TVA;
3. Depunerea următoarelor acte: pentru persoanele juridice: împuternicire din partea reprezentantului
statutar al societăţii – dacă este cazul, copie după actul de identitate al reprezentantului societăţii și
copie după certificatul de înmatriculare, iar pentru persoanele fizice copie după actul de identitate.
Pentru condițiile de participare la licitație și alte informatii, vă rugam să ne contactati la 0723669197,
sau la adresa de e-mail: [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Prahova, Gornet
T68, P226, P228

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat