Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 05/10/2023
Ora licitatie: 12.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului ARSLAN PRODIMPEX S.R.L.– in faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat prin Sentinta Civila din data de 18.09.2015, pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 12063/3/2010, cu sediul in loc. Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur nr. 24, jud. Ilfov, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J/23/47/2002, avand CUI 4021162,
Prin prezenta publicatie de vanzare, conform hotararii Adunarilor Creditorilor din data de 11.04.2022, se aduce la cunostinta generala ca la data de 05.10.2023 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, va avea loc vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa ascendenta, cu strigare, a bunului imobil compus din teren intravilan, situat in Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur, nr. 24, jud. Ilfov si a bunurilor mobile aflate in acesta, conform tabelelor anexate la prezenta publicatie de vanzare, pornind de la pretul total de 1.088.688 Euro + TVA.

Caracteristici:
Bunul imobil este compus din teren intravilan, avand destinatia curti – constructii, in suprafata totala de 10.328,6 mp. – suprafata masurata, 10.305,55 mp. – suprafata din act, situat in Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur, nr. 24, jud. Ilfov, pe care se afla edificate constructiile C1 si C2, Carte funciara nr.1446, nr. cadastral 1763, a localitatii Popesti – Leordeni.

Lista completa a bunurilor mobile scoase la vanzare, evaluate de catre QUANTUM EVALUARI S.R.L. DEVA, membru ANEVAR, CUI RO27141320, nr. ORC: J20/525/2010, se regaseste in anexele publicate, astfel:

• Anexa 1 - lista cu bunurile mobile aflate in incinta imobilului situat in Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur, nr. 24, jud. Ilfov, parte integranta din prezenta publicatie de vanzare;
• Anexa 2 – lista cu bunuri mobile in numar de 94 pozitii de inventar, cu valoare de casare (materiale recuperabile, fier vechi), conform raport evaluare;
• Anexa 3 - lista cu bunuri mobile in numar de 82 pozitii de inventar, fara valoare, conform raport evaluare.

Vanzarea prin licitatie publica va incepe de la preţul stabilit la suma de 1.088.688 EURO + TVA.
In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini aferent bunurilor vandute. Pretul caietului de sarcini este de 5000 lei + TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si sunt obligate sa depuna o garantie in cuantum de 10% din pretul de pornire, platibila in lei, la cursul de referinta leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii, prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO37WBAN00991V063697RO01 deschis la INTESA SANPAOLO, pe numele ARSLAN PRODIMPEX S.R.L., cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului/bunurilor aflat/e in proprietatea ARSLAN PRODIMPEX S.R.L.”.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 0724.323.442.

In caz de neadjudecare, se va organiza o alta licitatiela un interval de 14 zile, in aceeasi zi a saptamanii, in acelasi loc si la aceeasi ora, in data 19.10.2023.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Ilfov, Popesti-Leordeni

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat