Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 14/10/2022
Ora licitatie: 13
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: SC LUX POLY SRL SAVINESTI, NEAMT

Descriere

QR CODE
PUBLICATIE DE VANZARE
Nr. 2095/21.09.2022
S.C. LUX POLY SRL, cu sediul social în Săvinești, str. Uzinei nr. 86; jud. Neamț, CIF 14582383 și înscrisă în Registrul Comerțului Neamț sub nr. J27/177/2002 (în faliment, in bankruptcy, en faillite), prin lichidator judiciar INSOLVEUROPE SPRL cu sediul social in Piatra Neamţ, str. Progresului nr. 92/82 , înregistrata in Registrul Societatilor Profesionale sub numărul RSP 0002/2006 si având CIF 20718995, reprezentata legal prin as. coord. ec. ing. Manolache Petrut, desemnat prin Sentința 404/12.11.2020, pronunţată în dosarul nr. 1786/103/2019 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, avand în vedere aprobarea Adunarii generale a creditorilor din 08.04.2022, anunţa scoaterea la vânzare prin LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE a urmatoarelor bunuri mobile si imobile apartinand debitoarei in cauza, pornind de la preturile stabilite prin Lucrarile de evaluare intocmite in cauza, reduse cu 50%, constând în:
„Proprietate imobiliară: “Spațiu industrial construcție și teren”, respectiv teren intravilan, în suprafață totală de 5.874 mp (suprafață de 2312 mp nr. Cad.provizoriu 265 înscris în cartea funciară 368/N Săvinești, suprafață de 1062 mp nr cad. Provizoriu 266 înscris în cartea funciară 368/N Săvinești și suprafață de 2.500 mp nr cad provizoriu 367 înscris în cartea funciară 510/N) conform actelor, împreună cu construcțiile cu regim de înalțime parter cu destinația Spațiu industrial construcție și teren, suprafață desfășurată totală de 1.031 mp din care construcție hală C1 cu suprafață de 300 mp situată pe nr. Cad. 367, hală neintabulată 300 mp situată pe nr. Cad. 265 și hală cu suprafață de 431 mp situată pe teren proprietatea com. Săvinești, suprafață utilă totală de 876,35 mp (estimată), pornind de la prețul de 494.900 lei).
Licitaţia publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor imobile si mobile din patrimoniul debitoarei mentionate mai sus va avea loc in Piatra Neamţ, Str. Privighetorii nr.3; Bl.B2 Sc. A, Parter, vineri, data de 14.10.2022 ora 13.00 si se va desfasura cu respectarea Regulamentului de vanzare a bunurilor aprobat de Adunarea Creditorilor din 08.04.2022. In caz de neadjudecare a bunurilor, licitatia publica se va repeta la datele de 21.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 11.11.2022, la aceleasi preturi, in aceleaşi condiţii, in acelaşi loc si la aceeaşi ora.Taxa de participare la licitatia de vanzare a bunurilor imobile este inclusa in pretul de achizitionare a „Regulamentului de vanzare bunuri mobile si imobile proprietatea SC LUX POLY SRL”, ce include si „Anuntul publicitar” si este in suma de 500 lei. In cazul bunurilor mobile, taxa de participare la licitatie este de 200 lei. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice pentru vanzarea bunului respectiv, pretul cu titlu de garantie reprezentand pentru adjudecatar, avans la plata pretului pentru bunul licitat si adjudecat. In cazul bunurilor imobile, garantia de participare la licitatie trebuie sa se afle in contul special al debitoarei S.C. LUX POLY S.R.L., deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A suc. Piatra Neamţ, având cod IBAN nr. RO 10 BREL 0002 0035 6102 0100, in preziua licitatiei publice (zi lucratoare), la ora 16.00. In cazul bunurilor mobile, taxa de participare si garantia se pot achita atat in contul sepcial, cat si la casieria lichidatorului judiciar pe baza de chitanta, cu cel putin 30 de minute inainte de ora la care este prevazuta inceperea licitatiei. Astfel, ofertantii cumparatori vor depune la lichidatorul judiciar cu cel putin 30 minute inaintea orei inceperii licitatie publice: dovada privind achitarea taxei de participare la licitatie si a regulamentului de vanzare, achitarea garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 10% din preţul de evaluare pentru bunul/bunurile licitate, exclusiv TVA, împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul; documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului, respectiv copie dupa actul de identitate si/sau pasaport, copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de ORC, de pe actul constitutiv, acte aditionale relevante, copie dupa CIF, declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul consimte ca a luat la cunostinta despre clauzele si conditiile cuprinse in regulament. Conform art. 91 din Legea 85/2014: ”Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale prevazute de lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel.” Sunt invitaţi toţi cei care vor sa cumpere bunurile, sa se prezinte la termenul stabilit pentru licitaţie, la locul fixat in acest scop. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0233-212070; 0722/551933.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt
Progresului 92, Bl. D33, Sc. E, Ap. 82

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat