Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
1 poza

Informatii aditionale

Tip Vanzare: Licitatie publica
An constructie: 1980
Debitor: Karom Plus SRL in faliment

Descriere

QR CODE
S.C. KAROM PLUS S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, având CUI 26692134 și număr de înregistrare la Registrul Comerţului J22/429/2010, prin lichidator judiciar consorțiul format din AVIZO S.P.R.L., cod de identificare fiscală 48465833, numărul de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare: RFO II - 1580 și IORGU, PISARGEAC & ASOCIAȚII S.P.R.L., având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R.: RFO II - 0972, C.I.F. 39732150, cu sediul în Bd. Mamaia nr.322, Constanta, reprezentat prin practician în insolvenţă coordonator Iorgu Constantin, desemnat prin sentinţa civilă nr. 1589/02.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 6251/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în baza dispoziţiilor Legii 85/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, deschisă a următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea S.C. KAROM PLUS S.R.L., situate în mun. Ploiești, str. Pompelor nr. 3, jud. Prahova:
1) Apartamentul C1-U1 parter și etaj1 cu o suprafața utilă de 273 mp și o cotă indiviză teren de 7,96% respectiv 135,48 mp;
2) Apartamentul C1-U3 parter, etaj 1, etaj2, etaj 3 cu o suprafața utilă de 1653,3 mp și o cotă indiviză teren de 48,18% respectiv 820,02 mp;
3) Apartamentul C1-U4 etaj 2 cu o suprafața utilă de 239,4 mp și o cotă indiviză teren de 6,98% respectiv 118,80 mp;
Apartamentele se află în construcția edificată pe terenul cu cartea funciară 146489, construcția denumită Hală prelucrări metalice, fostă C18, cu suprafața construită la sol de 1702 mp, suprafața construită desfășurată de 3788 mp, cu suprafața construită etaj 1 de 340 mp, cu suprafața construită etaj 2 de 1702 mp și cu suprafața construită etaj 4 de 44 mp având cartea funciară 146489 și numărul cadastral 146489-C1 .
4) o cota indiviză de 500 mp din calea de acces la imobil ;

Prețul de vânzare este de 400 euro/mp fără TVA pentru construcția scoasă la vânzare, și de 40 euro mp fără TVA pentru teren, TVA urmează a fi aplicată, după caz, în funcție de reglementările legale în vigoare.
Odată cu înscrierea la licitație prețul de pornire este acceptat de către persoanele care se înscriu la licitație.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data ţinerii licitaţiei.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 85/2014 şi ale regulamentului de vânzare a bunurilor care urmează sa fie comunicat ofertanților inainte de inscriere la licitație.
Licitaţiile se vor organiza in ultima zi de vineri a fiecarei luni pot participa persoanele fizice sau juridice care fac dovada că au depus cauţiunea de 10% din preţul de începere a licitaţiei în funcție de valoarea bunurilor pentru care se va licita, cu cel putin 7 zile inainte de data licitatiei. Cauţiunea se va achita în euro sau in lei în conturile ce vor fi comunicate ulterior.
Pentru a face dovada respectării condiţiilor de participare la licitaţie, participanţii trebuie să prezinte următoarele documente:
copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului pentru persoanele juridice înregistrate la registrul comerțului sau copie de pe autorizația de funcționare sau actul legal de constituire pentru celelalte persoane juridice, copie de pe certificatul de înregistrare ca plătitor de T.V.A., iar pentru persoanele fizice copie de pe actul de identitate;
după caz, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă licitatorul în şedinţa de licitaţie (original);
dovada depunerii cauţiunii.
Toate documentele menţionate se depun împreună într-un plic la sediul lichidatorului judiciar. Pe plic vor fi înscrise următoarele informaţii:
- numele şi prenumele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon;
- numele şi prenumele, precum şi calitatea reprezentantului/reprezentanţilor care participă la şedinţa de licitaţie;
- bunurile pentru care se ofertează.
Plicul va fi însoţit de o cerere de înscriere la licitaţie, în dublu exemplar. Un exemplar pe care va fi înscris numărul de înregistrare, va fi restituit licitatorului deponent.
Documentele pentru participare la licitaţie se depun cel mai târziu în ziua şi la ora anunţate pentru ţinerea licitaţiei. Documentele depuse după acest termen nu sunt luate în considerare.
Date suplimentare privind descrierea bunurilor scoase la vânzare şi condiţiile de desfăşurare a licitaţiei pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar si de la administratorul special al debitoarei falite de luni până vineri, orele 09.30-17.30, la telefoanele: 0741136909, 0241613565, 0232261732.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Prahova, Ploiesti
Pompelor Nr.3

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat