Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 20/01/2022
Ora licitatie: 11:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: East Champion Union Cooperativa Agricolă

Descriere

QR CODE
Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de lichidator judiciar al East Champion Union Cooperativa Agricolă (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Sat Lupșana, Comuna Lupșana, Județul Călărași, CUI 27074646, înregistrată la ONRC sub nr. C51/4/2010, înregistrată la ONRC sub nr. C51/4/2010, prin încheierea pronunţată în data de 01.04.2019 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă în dosarul nr. 230/116/2019, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următorului activ:

1. „Fabrică de compost pentru ciuperci tip Champignon”, situată în localitatea Axintele , jud. Ialomița, activ compus din bunuri imobile și mobile după cum urmează:
- Teren intravilan în suprafață de 21.863 mp.
- Construcții regim P, în suprafață de 5.732 mp (clădire procesare ciuperci, clădire tuneluri compost, buncăre compost, atelier reparații, depozit materii prime, bazin preînmuiere, bazin retenție, gospodărie de apă, cântar, punct de conexiune, transformator, platformă exploatare și camera frigorifică), identificate prin CF 21863 C1 – C11. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații) la prețul de 1.201.267 EUR exclusiv TVA.

Cu privire la TVA se vor aplica normele și reglementările Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță:
a) clasa energetică;
b) consumul total specific de energie primară;
c) indicele de emisii echivalent CO 2;
d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 13.01.2022, ora 11:00.
În cazul în care bunul nu va fi adjudecat, se va mai organiza o licitație în data de 20.01.2022, în aceleași condiții de preț și oră.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.
Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație. Prețul caietului de sarcini este de 10.000 RON + TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, cu opis semnat, în care se vor enumera documentele și numărul de file, la datele de contact ale acestuia, conform detaliilor din publicația de vânzare. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației. Totodată, în cazul în care documentele vor fi depuse fizic la sediul organizatorului licitației, acestea vor fi depuse în programul de muncă al lichidatorului judiciar. De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: bucureș[email protected]

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat East Champion Union Cooperativa Agricolă, la telefon 0732.712.904 sau la adresa de e-mail [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Ilfov, Bucuresti Sector 2
Str. Gara Herăstrău Nr. 4, Clădirea A, Et.3, Sector 2, București

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat