Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 05/12/2023
Ora licitatie: 13.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL

Descriere

QR CODE
FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, lichidator judiciar al debitoarei THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, având sediul în Comuna Oșorhei, Sat Oșorhei nr. 356 G 2, Județul Bihor, J05/1841/2005, CUI 17910205, Atribut Fiscal RO, anunță organizarea unei licitații publice în baza art. 154 și următoarele din Legea 85/2014, pentru vânzarea următoarelor bunurilor imobile aparținând debitoarei:
1.Proprietate imobiliară compusă din teren extravilan, categoria de folosință arabil, cu suprafață conform actelor de proprietate de 5800,00 mp, situat în Comuna Tileagd, Județul Bihor, identificat sub nr. cadastral 135 și înscris în C F nr. 50176 a localității Tileagd.
Prețul de pornire pentru proprietatea imobiliară teren intravilan situat în Comuna Tileagd, Județul Bihor înscris în CF 50176 a localității Tileagd, este la 90% din valoarea de piață stabilită în Euro (la care se va adăuga TVA-ul aferent), prin Raportul de evaluare privind proprietățile imobiliare întocmit de EVAIMOB OPTIMUS VALOREM înregistrat sub nr. 44/5.09.2019, respectiv 26.100 € + TVA-ul aferent, în condițiile prezentate în Regulamentul de vânzare.
2.Proprietatea imobiliară situată în comuna Oșorhei, Str. 610, Nr. 3, Județul Bihor compusă atât din imobilele înscrise în CF, respectiv Teren intravilan CF 56319 (11.510,00 mp conform documentației cadastrale), CF 56319-C1 Hala producție, CF 56319-C2 Hala producție, CF 56319-C3 Anexa, CF 56319-C4 Anexa, 56319-C5 Hala de producție cât și construcțiile neintabulate, respectiv Depozit ustensile, Depozit materiale si ustensile, Gard, Platforma betonata și Statie Epurare (atât construcția cât și instalația din interiorul construcției), toate aceste imobile fiind vândute în bloc, ca un ansamblu imobiliar, având în vedere că împreună formează proprietatea imobiliară evaluată.
Prețul de pornire pentru Proprietatea imobiliară situată în comuna Oșorhei, Str.610, Nr. 3, Județul Bihor este la 90% din valoarea totală de piață stabilită în Euro, prin Raportul de evaluare privind proprietățile imobiliare a întocmit de EVAIMOB OPTIMUS VALOREM înregistrat sub nr. 44/5.09.2019, respectiv 666.000 euro + TVA-ul aferent, la care se adaugă valoarea de 15.117,6 Lei a instalației stației de epurare, bun mobil cu nr. inventar 118 (componenta a stației de epurare Construcție evaluată ca imobil și parte integrantă din aceasta) evaluată ca bun mobil la suma de 18.897,00 Lei conform Raportului de evaluare întocmit de Evaluatorul Droj Laurențiu respectiv Raportul de expertiză pentru stabilirea valorii bunurilor mobile întocmit în decembrie 2021 și omologat de Judecătorul sindic prin încheierea din 18.01.2022 pronunțată în dosarul 1582/111/2018 a care a fost conexat dosarul 1582/111/2018/a12, în condițiile din Regulament de vânzare a bunurilor imobile.
Bunul mobil Stație de epurare nr. inventar 118 (partea de instalație) se vinde exclusiv împreună cu proprietatea imobiliară ansamblu imobiliar din Comuna Oșorhei, Jud. Bihor mai sus descrisă, având în vedere atât faptul că este parte integrantă din construcția Stație de epurare și nu poate fi dezmembrată, cât și în vederea respectării principiului maximizării averii debitoarei.
Cele două proprietăți descrise mai sus se vor licita individual.
Prețul de pornire pentru fiecare proprietate imobiliară ce face obiectul prezentului anunț, este 90% din valoarea de piață estimată stabilită în Euro conform rapoartelor de evaluare mai sus menționate, și nu include TVA, cu precizarea că bunul mobil cu nr. de inventar 118 are ca preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită în lei conform Raportului de evaluare întocmit de Evaluatorul Droj Laurențiu respectiv Raportul de expertiză pentru stabilirea valorii bunurilor mobile întocmit în decembrie 2021 și omologat de Judecătorul sindic prin încheierea din 18.01.2022 pronunțată în dosarul 1582/111/2018 lacare a fost D1582/111/2018/a12, la care se adaugă TVA -ul aferent.
Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare bun adjudecat.
Toate plățile vor fi efectuate în lei și se vor face în contul unic de insolvență şi vor reprezenta echivalentul sumelor în Euro transformate în lei la cursul BNR din data plății.
Prima licitație va avea loc în data de 05.12.2023 ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în datele de 12.12.2023 ora 13.00, 19.12.2023 ora 13.00 și 09.01.2023 ora 13.00, în aceleași condiții de preț, oră şi locație.
Licitația este publică cu strigare, urmând ca ofertele de participare să fie depuse cu cel puțin 48 (patru zeci și opt) de ore înainte de data și ora licitației, la sediul lichidatorului judiciar din București, Sectorul 2, Str. Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021 sau la adresa de e-mail [email protected]. Informații suplimentare la telefon nr. 031 226 14 00 sau email:[email protected].

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat