Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 08/12/2021
Ora licitatie: 11:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Marca: Volvo
Combustibil: Motorina
An fabricatie: 2001
Debitor:

Descriere

QR CODE


ANUNT PRIVIND VALORIFICAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ A
BUNULUI MOBIL aparținând debitorului SC. S M PETROL SA, societate in faliment

Subscrisa „ION ŞI ASOCIAŢII” SPRL cu sediul în Bucureşti, Bdul Unirii nr.64, bl. K4, sc.4, etaj 2, ap.96, sector 3, CIF RO 30709773; RFO II – 0618, tel. 021/3204525, fax 021/3204180, e-mail: [email protected], în calitate de Lichidator Judiciar al debitorului SC. SM PETROL SA, societate în faliment, cu sediul în Bucureşti, Str. Sfânta Vineri nr. 29, corp A, cam.12, cam.13, cam.14, cam.15, et. 2, nr. RC J40/25263/1993, CUI: 4903524, cf. hotărârii intermediare nr. 1756/2018, pronunţată Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 28779/3/2016, aduc la cunostinta publică următoarele:

în conditiile art.154 si urm. din Lg.85/2014, la data de 08 decembrie 2021, ora 11:00, la sediul subscrisei, se organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vânzarea autoturismului marca VOLVO C 90, nefunctional, an de fabricaţie 2001, sursa de energie MOTORINA, rulaj nedefinit.
Raportul de evaluare poate fi studiat la biroul lichidatorului.
Pretul de pornire a licitatiei, a fost stabilit cf. Raportului de evaluare realizat de exp. Buse Mihai si este de 18.707,20 lei, fără T.V.A, pret redus cu 20% fata de pretul de evaluare inițial ( 23.384 lei).
Pasul de licitatie este de 500 lei, peste pretul de pornire.
Bunul va fi dobândit de adjudecatar, liber de orice sarcini.
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 24 ore inainte de inceperea licitaţiei, o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a licitaţiei pentru bunul mobil pe care intenţionează să il cumpere, în contul SC. S M PETROL SA in faliment, deschis la Banca Transilvania, RO86BTRLRONCRT0504770201, precum si următoarele documente:
Participanţii persoane juridice:
-copie după certificatul de înmatriculare al societatii;
-copie după codul de identificare fiscală al societatii
-delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul unitatii, in original;
-copie după actul de identitate CI/BI pentru delegat;
Participanţii persoane fizice:
-copie după actul de identitate CI/BI.
Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului licitator de la şedinţa de licitaţie.Regulamentul de vanzare a fost publicat in BPI si poate fi consultat la sediul Lichidatorului Judiciar. Informatii suplimentare la telefonul 021.320.45.25, Fax.021.320.41.80 sau email: [email protected]

Data: 01.11.2021

Lichidator judiciar: ION SI ASOCIATII SPRL

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Bulevardul Unirii Nr.64, Bl.K4, Sc.4, Et.2, Ap.96, Sector 3

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat