Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Dată expirare: 16/06/2021

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Bufanu Ion, cod de identificare fiscală 37196470, cu sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Păcii, nr. 12, bl. XE4, sc. 3, ap. 1, jud. Mehedinți membru UNPIR conform legitimației 1B4104, nume și prenume reprezentant persoană juridică Bufanu Ion, tel. 0754600788, în calitate de administrator judiciar al debitorului DFS DACAS INTERNATIONAL SRL, conform Hotărârii Intermediare nr.230, din data de 25.02.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, în dosarul 4099/30/2020, prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele din patrimoniul societății debitoare DFS DACAS INTERNATIONAL SRL, respectiv AUTOTURISM.
Oferta poate fi transmisă la sediul ales al administratorului judiciar CII BUFANU ION, Drobeta Turnu Severin, str. Avram Iancu, nr.23, jud. Mehedinți, până la data de 16.06.2021, ora 13.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.
Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:
a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);
b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2020 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri mobile;
c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari.
d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației;
e) angajament de acceptare a plății onorariului pe măsura valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a bunurilor menționate anterior, aflate în proprietatea societăţii debitoare.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare.
Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0352.78.00.58 sau e-mail
[email protected], intenţia de vizitare.
Relații suplimentare la tel: 0754.600.788.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin
Str. Păcii, Nr.12

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat