Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 17/09/2019
Ora licitatie: 13.00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
MOISĂ NOREL-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - În faliment, cu sediul în Com. Ruginoasa, sat Ruginoasa, jud. Neamţ, F 27/394/2010, CUI: 26796569, prin lichidator judiciar TIMOFTE INSOLV SPRL, desemnată prin Sentința Civilă nr. 465/F din data de 17.11.2015, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Sectia a – II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2538/103/2015, anunţă, în conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2014 și ale prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 11.02.2019, vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, la prețul de evaluare, diminuat cu 25%, exclusiv TVA, a următorului bun mobil din patrimoniul debitoarei:
1. Tractor marca Case JX 95, fabricație 2012, serie șasiu ZCJP14314. Bunul nu este grevat de sarcini. Prețul de pornire la licitație este de 10.950 EUR, echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, exclusiv TVA.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din P. Neamţ, str.Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc.B, parter, apt. 23, jud.Neamţ, la data de 17.09.2019, ora 13.00.
În cazul în care bunul mobil nu va fi adjudecat la termenul de licitație pentru care se întocmește prezenta publicație, se va proceda la organizarea unor alte termene de licitație publică, în aceleași condiții, în următoarele zile : 24.09.2019, ora 13,00 și 01.10.2019, ora 13,00. Preţul de pornire la aceste termene de licitaţii va fi preţul de evaluare, diminuat cu 25%, exclusiv TVA.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunului mobil ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să înştiinţeze lichidatorul judiciar despre acest fapt cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor proceda la depunerea documentelor necesare aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ce va putea fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar, precum şi a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitației, în contul special al debitoarei, deschis la Libra Internet Bank SA – Sucursala Piatra Neamţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar la telefoanele 0233272861; 0744995468 sau la sediul acestuia.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt
Aleea Plaiului Nr. 10, Bl. B1, Sc.B, Parter, Apt. 23

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat