Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 02/06/2023
Ora licitatie: 15:00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: TEKOMETAL CONF

Descriere

QR CODE
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu, cu sediul ales în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Tekometal- Conf S.R.L., conform Sentinței civile nr. 503/20.12.2021, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2188/103/2021, vinde la licitaţie publică cu strigare:
Bunuri mobile situate în Bicaz, jud. Neamț:

Denumire Invertor de sudură IWELD MIG
Tip/varianta 800MIG320
Culoare Galben şi negru
Data achiziţie 04.04.2017
Ore funcţionare Nu s-a putut stabili la inspecţie
Stare tehnică Invertorul este complet şi funcţional. Acesta este depozitat în hală industrială acoperită. Bunul se află în conservare. Starea de ansamblu este una bună.

Denumire Instalaţie de tăiere automatizată cu plasmă
Nr. inventar 212806
Dotare Maşină de tăiat cu plasmă cu trei axe cu controller CNC şi generator de plasmă 80A IWELD
Culoare Gri
Data achiziţie 31.07.2018
Ore funcţionare Nu s-a putut stabili la inspecţie
Stare tehnică Instalaţia este completă şi funcţională. Aceasta este depozitată în hală industrială acoperită. se Instalaţia se află în conservare. Starea de ansamblu este una bună.

Denumire Compresor Atlas Copco
Tip/varianta Compresor cu şurub cu injectare de ulei G7FF 10 TM280 CE
Serie ITJ172414
Culoare Gri
Data achiziţie 30.09.2018
Ore funcţionare Nu s-a putut stabili la inspecţie
Stare tehnică Compresorul este complet şi funcţional. Acesta este depozitat în hală industrială acoperită. Bunul se află în conservare. Starea de ansamblu este una bună.

Denumire Sistem supraveghere video
Tip/varianta Hikvision cu 1NVR, 3 camere de supraveghere interior, 6 camere de supraveghere exterior, 2 bariere cu infraroşu şi accesorii
Data achiziţie 30.09.2017
Ore funcţionare Nu s-a putut stabili la inspecţie
Stare tehnică Sistemul de supraveghere este complet şi funcţional. Starea de ansamblu este una bună.

Nr. crt. DENUMIRE BUN Cantitate Valoare de piaţă

-lei- -euro-
1 Invertor de sudură IVELD 800MIG320 1 buc. 4.000 830
2 Instalaţie de tăiere automatizată cu plasmă 1 buc 51.800 10.600
3 Compresor Atlas Copco G7FF 10 1 buc. 24.400 5.000
4 Sistem supraveghere video 1 buc. 7.800 1.600
TOTAL 88.000 18.030

Preţurile nu conţin TVA, respectiv la prețurile din tabel se adaugă TVA.
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic decât cel stabilit în lei în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț (cel din raportul de evaluare)
Licitația are loc la data de 02.06.2023 ora 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter.
Dacă bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la datele de 09.06.2023 ora 15:00, 16.06.2023, ora 15:00, în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus.
Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, dovezile de achitare a garanției de participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în ziua licitaţiei ora 11:00, prin email: [email protected] sau cabinet_insolventa_laur[email protected], sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Pentru înscrierea la licitaţie se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini ce poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar:
1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament vânzare, raport evaluare) de la sediul lichidatorului judiciar – 1000 lei.
2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat în contul special indicat în caietul de sarcini;
3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul
4.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de sarcini (copie de pe certificatul de înmatriculare, copie de pe actul de identitate, copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul; pentru persoanele juridice străine: scrisoare de bonitate financiară eliberată de o banca străina cu care o bancă română are relaţie de corespondent, copii legalizate ale actelor sus menţionate traduse în limba româna)
În caz de neadjudecare, se va publica un nou anunț în presă în care vot fi menționate condițiile de organizare a licitațiilor și prețurile de pornire.
Relaţii la tel. 0753483243, email: [email protected]

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt
Str.lt Draghescu Nr. 3 Bl. E7 Ap . 23

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat