Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 17/02/2023
Ora licitatie: 13:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata: 3117
Tip teren: Intravilan
Debitor:

Descriere

QR CODE
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Subscrisa C.I.I. Laura Banu în calitate de Lichidator judiciar al S.C. Instalconstruct S.R.L., în faliment, dosar nr.2273/103/2019, aflat pe rolul Tribunalului Neamț, vinde la licitaţie publică cu strigare:
Bunuri imobile:
1. Imobilul cu număr cadastral 100219 compus din teren arabil în suprafaţă de 2.517 mp. este situat în extravilanul comunei Movileni, T6 - P2, judeţul Galaţi şi se află amplasat într-o zonă mărginaşă a localităţii, la graniţa dintre localităţile Movileni şi Furceni. Terenul este situat în planul I faţă de calea de acces DJ 252, drum asfaltat cu o bandă de mers pe sens. Zona în care este amplasat terenul este una mixtă, compusă din terenuri agricole şi locuinţe unifamiliale.
2. Imobilul cu număr cadastral 931 compus din teren arabil în suprafaţă de 2.500 mp. este situat în intravilanul comunei Movileni, cvartal 6, parcela 3, judeţul Galaţi şi se află amplasat într-o zonă mărginaşă a localităţii. Terenul este situat în planul I faţă de calea de acces DJ 252, drum asfaltat cu o bandă de mers pe sens. Zona în care este amplasat terenul este una mixtă, compusă din terenuri agricole şi locuinţe unifamiliale.
3. Imobilul cu număr cadastral 640 compus din teren arabil în suprafaţă de 1.100 mp. este situat intravilanul comunei Movileni, cvartal 6, parcela 1, judeţul Galaţi şi se află amplasat într-o zonă mărginaşă a localităţii. Terenul este situat în planul I faţă de calea de acces DJ 252, drum asfaltat cu o bandă de mers pe sens. Zona în care este amplasat terenul este una mixtă, compusă din terenuri agricole şi locuinţe unifamiliale.

Preţul de pornire a licitaţiilor: 55% din valoarea de evaluare:
Nr. crt. Denumire imobil Număr cadastral Valoare de piaţă - euro
1 Teren arabil în suprafaţa de 2.517 mp. 100219 9.130
2 Teren arabil în suprafaţa de 2.500 mp. 931 9.075
3 Teren arabil în suprafaţa de 1.100 mp. 640 4.400
TOTAL X 22.605
Preţurile nu conţin TVA, respectiv la prețurile din tabel se adaugă TVA, conform legislației în vigoare.
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic decât cel stabilit în lei în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț (cel din raportul de evaluare)
Licitația are loc la data de 17.02.2023 ora 13:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter.Licitațiile se pot organiza on-line, în situații excepționale.
Dacă bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la datele de 24.02.2023 ora 13:00 şi 03.03.2023 ora 13:00, în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus.
Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, dovezile de achitare a garanției de participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în ziua licitaţiei ora 11:00, prin email: [email protected] sau [email protected], sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Galati, Movileni
Str.lt Draghescu Nr. 3 Bl. E7 Ap . 23

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat