Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 18/06/2024
Ora licitatie: 14.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata: 10.837 mp
Tip teren: Intravilan
Debitor: SEM COM 2000 SRL - in faliment

Descriere

QR CODE
Subscrisul C.I.I. Marilena-Mariana ENACHE cu sediul in Constanta, str. Traian nr. 68, et. 2, cam. 2, RFO 1B2077, CUI 27509007, prin reprezentant legal, practician in insolventa av. Marilena-Mariana ENACHE, lichidator judiciar pentru debitorul Sem Com 2000 SRL, CUI RO 12799743, J51/69/2000, conform S.C. /18.05.2018 pronuntata de Tribunalul Calarasi in D. 346/116/2017,
ANUNTA
organizarea de licitaţii publice cu strigare pentru vanzarea terenului situat în mun. Oltenița, șos. Călărași, km 3, jud. Călărași, intravilan, construibil, avand o suprafata de 10.837 mp, nr. cad. 31223, înscris în CF 31223 UAT Oltenita, categoria de folosinta “curti constructii”, imprejmuit, proprietatea Sem Com 2000 SRL – in faliment.

Terenul nu este grevat de sarcini.
Potrivit art. 91 din Lg. 85/2014, in procedura de faliment a debitoarei, imobilul se dobandeste liber de sarcini.
Potrivit certificatului de urbanism nr. 26803/15.04.2024 emis de Primaria Oltenita, terenul este construibil.
Pe terenul mai sus descris exista trei constructii (31223-C1, 31223-C2, 31223-C3) extratabulare, care au fost mentionate in anexa nr. 1 la Partea I a cartii funciare cu mentiune “fara acte”. Aceste constructii sunt dupa cum urmeaza: 31223-C1 magazie, cu destinatie de constructii edilitare si industriale, cu o suprafata construita de 451 mp, 31223-C2 magazie, cu destinatie de constructii edilitare si industriale, cu o suprafata construita de 97 mp, 31223-C3 magazie, cu destinatie de constructii edilitare si industriale, cu o suprafata construita de 63 mp.
Constructiile nu fac obiectul vanzarii, nefiind proprietatea Sem Com 2000 SRL – in faliment.

Cumparatorului va dobandi dreptul de proprietate asupra terenului in starea in care se gaseste.

Valoarea de pornire a licitatiilor este de 679.600 lei la care se adauga TVA conform prevederilor legale.

SOMAM pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului scos la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

INVITAM pe toti cei interesati sa se inscrie la licitatia organizata pentru vanzarea imobilului mai sus descris, in conditiile Lg. 85/2014 si ale Caietului de sarcini.

Licitatia este publica cu strigare, urmand ca documentele de inscriere la licitatie sa fie depuse pana cel tarziu in preziua licitatiei orele 12:00, pe mail: [email protected] (urmand ca la data licitatiei sa fie prezentate si originalele) sau la sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str. Traian nr. 68, et. 2, cam. 2, jud. Constanta.

Licitatia va avea loc la data de 18.06.2024, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str. Traian nr. 68, et. 2, cam. 2, jud. Constanta. In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la data de 25.06.2024, 02.07.2024, 10.07.2024, ora 14.00.

Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini. Valoarea acestuia este de 2.000 lei.

Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini.

Informatii tel. 0745084802, mail: [email protected]

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR
- click pentru a vedea - 0745084XXX

Localizare

Romania, Calarasi, Oltenita
- click pentru a vedea - 0745084XXX

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
ehcaneanairam@atnevlosni.ro
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat