Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 19/09/2019
Ora licitatie: 13
Tip Vanzare: Licitatie publica
Tip teren: Intravilan
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa TZA Insolvenţă S.P.R.L. scoate la vanzare prin licitatie publica, in conformitate cu Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 24.07.2019, bunurile imobile apartinand debitorului SC OFFICE DEVELOPMENT SRL compuse din 7 terenuri intravilane in suprafata totala de 56.303 mp situate in Suceava, Calea Unirii nr. 28 si 30A, judet Suceava.
Cele 7 imobile se vand impreuna (ca un ansamblu/intreg), in urmatoarele conditii:
Preţul de pornire la licitaţie este de 2.032.380 euro (echivalent in lei la cursul BNR) la care se adaugă TVA conform legislatiei in vigoare, reprezentand 90% din valoarea de evaluare.
Pasul de licitaţie a fost stabilit la 5% din pretul de pornire la licitatie.
Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de sarcini, in sensul ca exista ipoteca constituita in favoarea National Bank of Greece SA si Banca Romaneasca SA pentru bunurile de la pozitiile de la 1 la 6 si ipoteca legala in baza procesului verbal de sechestru in favoarea Municipiului Suceava, Serviciul de Impozite si Taxe Locale pentru bunul de la poziatia 7 (creditori garantati/cu o cauza de preferinta), insa in conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) din Legea nr 85/2014, „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse”.
Descrierea bunurilor imobile de la pozitia 1 la pozitia 6 este facuta de catre evaluator prin Raportul de evaluare intocmit de Fairvalue Consulting SRL cu nr. 84791/18.11.2016 care constituie anexa la acest regulament de vanzare, iar pentru bunul de la pozitia 7 de catre evaluator Getyka Financiar SRL.
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 19.09.2019, ora 13.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, vanzarea la licitatie publica a imobilelor mentionate mai sus, proprietatea debitorului Office Development SRL.
In caz de neadjudecare, licitatiile se vor repeta bilunar (din doua in doua saptamani), in ziua de joi, ora 13.00.
Pot participa la licitatie numai persoanele care vor achizitiona, in prealabil, regulamentul de vanzare si care vor inregistra la sediul lichidatorului judiciar, cel tarziu cu o zi inainte de tinerea sedintei de licitatie, o cerere de participare la licitatie, precum si dovada platii unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul RO79 BRMA 0500 0508 1330 0000 deschis la Banca Romaneasca SA pe numele debitorului. Aceasta va fi reprezentata de echivalentul in Lei (RON) al sumei in cuantum de 10% din pretul de pornire la cursul BNR din ziua platii.
Regulamentul de vanzare poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar, iar inscrierea la licitatie se va face cu cel puţin 1 (o) zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei.
Pretul Regulamentului de vanzare este de 500 lei plus TVA lei si este valabil atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, interesate sa participe la licitatie. Acesta se achita in contul lichidatorului judiciar – TZA Insolventa SPRL – CIF 25150283 – deschis la BRD GSG SA – Cod RO27 BRDE 445S V438 0384 4450.
Contravaloarea Regulamentului de vanzare si a taxei de participare nu se restituie.
Mai multe detalii pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar e-mail: [email protected] /tel: 021.204.88.90/0724.592.025.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Suceava, Suceava

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat