Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 19/09/2019
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa TZA Insolvenţă S.P.R.L. scoate la vanzare prin licitatie publica, in conformitate cu Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 16.05.2019:
- Bunul imobil apartinand debitorului NEXTLEVEL DEVELOPMENT S.R.L. compus din teren intravilan in suprafata totala de 153.746 mp din acte si 153.753 mp din masuratori, situat in Loc. Piatra Neamt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3, jud. Neamt, avand CF nr. 26838/N localitatea Piatra Neamt, Judet Neamt, cu nr. cadastral 8615.
Bunul imobil, descris mai sus, se vinde in urmatoarele conditii:
Preţul de pornire la licitaţie este de 2.525.900 euro (echivalent in lei la cursul BNR) la care se adaugă TVA, conform legislatiei in vigoare.
Pasul de licitaţie a fost stabilit la 5% din pretul de pornire la licitatie.
Bunul imobil de mai sus este grevat de sarcini, in sensul ca exista ipoteca constituita in favoarea National Bank of Greece SA (creditor garantat/cu o cauza de preferinta), insa in conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) din Legea nr 85/2014, „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării extinse”.
Descrierea bunurilor imobile este facuta de catre evaluator prin Raportul de evaluare intocmit de Fairvalue Consulting SRL cu nr. 97705/18.12.2017 care constituie anexa la acest regulament de vanzare.
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 19.09.2019, ora 14.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, vanzarea la licitatie publica a imobilului mentionat mai sus, proprietatea debitorului NEXTLEVEL DEVELOPMENT S.R.L..
In caz de neadjudecare, licitatiile se vor repeta bilunar (din doua in doua saptamani), in ziua de joi, ora. 14.00.
Pot participa la licitatie numai persoanele care vor achizitiona, in prealabil, regulamentul de vanzare si care vor inregistra la sediul lichidatorului judiciar, cel tarziu cu o zi inainte de tinerea sedintei de licitatie, o cerere de participare la licitatie, precum si dovada platii unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul RO97BRMA0500050811000000 deschis la Banca Romaneasca SA pe numele debitorului. Aceasta va fi reprezentata de echivalentul in Lei (RON) al sumei in cuantum de 10% din pretul de pornire la cursul BNR din ziua platii.
Regulamentul de vanzare poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar, iar inscrierea la licitatie se va face cu cel puţin 1 (o) zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei.
Pretul Regulamentului de vanzare este de 500 lei plus TVA lei si este valabil atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, interesate sa participe la licitatie. Acesta se achita in contul lichidatorului judiciar – TZA Insolventa SPRL – CIF 25150283 – deschis la BRD GSG SA – Cod RO27 BRDE 445S V438 0384 4450.
Contravaloarea Regulamentului de vanzare si a taxei de participare nu se restituie.
Mai multe detalii pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar e-mail: [email protected] /tel: 021.204.88.90/0724.592.025.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat