Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

1 poza

Informatii aditionale

Tip Vanzare: Negociere directa
Suprafata: 13300 MP
Tip teren: Intravilan

Documente

Debitor: Alfredo Fresh SRL

Descriere

QR CODE
RomInsolv SPRL, administrator judiciar al Alfredo Fresh SRL,vinde prin negociere directă imobil situat în Afumați, jud. Ilfov, tarla 98 parcela 370/13/1, 370/14/1, 370/14, în suprafață din acte de 13.300 mp (suprafața măsurată de 12.643 mp) constând în teren intravilan, categoria curți construcții, cu nr. cad 52175 (nr. vechi 936), înscris în CF nr. 52175 a loc. Afumați (nr. CF vechi 1786).
Terenul este situat în Afumați, jud. Ilfov, în planul unul al DN2 (E60), Sos. București – Urziceni, cu deschidere de cca 69 m la DN 2 (E60). Utilităţile existente în zonă la proprietățiile învecinate sunt: electricitate, apa, gaze, canalizare.
Imobilul are înscrise în Cartea Funciară nr. 52175 a localității Afumați (nr. CF vechi 1786), cu nr. cadastral nr. 52175 (nr. cadastral vechi 936) următoarele drepturi reale de garanție și sarcini: i) dreptul de ipotecă înscris de Banca Transilvania. ii) dreptul de ipotecă înscris de Statul Român prin iii) măsura asigurătorie de Statul Român prin Parchetul de pe lângă ICCJ prin Ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din data de 23.06.2015, dosar nr. 2541D/P/2010 emis de Parchetul de pe lângă ICCJ.
Proprietatea se vinde prin negociere directă cu preț de referință de 5,011,200.00 lei + TVA. Ofertele se depun până cel mai târziu în data de 10.07.2020 ora 18:00 șI trebuie să aibă forma prevăzută în anexa parte integrantă a regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din 03.07.2020. Regulamentul de vânzare și modelul de ofertă se vor solicita administratorului judiciar prin e-mail la [email protected] Oferta împreună cu documentele aferente vor fi depuse la sediul Administratorului Judiciar sau transmise prin curier. Îndeplinirea condițiilor de participare se va analiza, în cazul transmiterii documentelor prin curier, prin raportare la momentul la care documentele ajung efectiv la Administratorul Judiciar, iar nu prin raportare la momentul trimiterii documentelor de către ofertant.
În cazul în care cea mai mare suma a fost oferită prin două sau mai multe oferte, pentru departajarea acestora, administratorul judiciar va solicita celor care au transmis oferte la același preț cel mai mare, comunicarea unei supraoferte până pe data de 14.07.2020 ora 12.00. Nu vor fi acceptate oferte egale cu cele transmise inițial.

Va fi declarat adjudecatar participantul care a supraofertat prețul cel mai mare. În situația în care nu se recepționează nicio supraofertă sau cele primite sunt egale ca preț, va fi desemnată câștigătoare/adjudecatar oferta care a fost depusă prima la administratorul judiciar.
Ofertele pot fi depuse de persoane, fizice, persoane juridice române și străine. Persoanele fizice sau juridice interesate de achiziționarea imobilului pot depune oferte direct, prin organele de conducere sau delegați ai acestora, sau prin mandatar cu procură notarială. Ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente:
1. în cazul mandatarilor, împuternicirea notarială;
2. în cazul delegării, documentul prin care reprezentantul a fost delegat de către organele societății;
3. documente (precum actul constitutiv) prin care se stabilesc atribuții cu privire la achiziționarea unor astfel de bunuri sau posibilitatea de a face acte de dispoziție de o asemenea valoare în numele societății;
4. certificat constatator recent eliberat de Registrul comerțului;
5. Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele legalizate în limba română.

Pentru informații suplimentare legate de organizarea negocierii directe, precum și alte informații cu privire la proprietatea scoasă la vânzare, vă rugăm să ne contactați.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Ilfov, Afumati
Afumati

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat