Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Informatii aditionale

Data licitatie: 14/02/2023
Ora licitatie: 13:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata: 34600 mp
Tip teren: Extravilan
Debitor: ECO SOLAR ENERGY SRL - în faliment

Descriere

QR CODE
SERVICII REORGANIZARE ŞI LICHIDARE I.P.U.R.L, C.I.F.: RO21223005, cu sediul în Bucureşti, Str. Sfânta Vineri, nr. 23, bl. 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, Sector 3, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ECO SOLAR ENERGY SRL – în faliment, Cod de identificare fiscală: 29615160, Nr. ORC: J52/59/2012, cu sediul social în Sat Gostinu, Com. Gostinu, Județul Giurgiu, desemnat prin Sentința civilă nr.146/17.05.2022 pronunţată de Tribunalul Giurgiu Sindic în dosarul nr. 892/122/2021, organizează licitații publice, competitive, cu strigare, pentru valorificarea bunului imobil aflat în patrimoniul societății ECO SOLAR ENERGY SRL, constând în teren extravilan în suprafată de 34.600 mp, situat în localitatea Comana, tarla 138/2, parcela 1542B - Cartea Funciară a localității Comana sub nr.32122, jud. Giurgiu. Preţul de pornire al licitaţiei: 29.000 EUR (exclusiv T.V.A.).
În scopul valorificării bunului scos la vânzare, lichidatorul judiciar organizează un număr de 8 licitaţii publice, 2 licitații săptămânal, în zilele de marți și vineri, ora 13:00.
Prima licitație va avea loc la data de 14.02.2023, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Sfânta Vineri, nr. 23, bl. 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, Sector 3.
În caz de neadjudecare, se vor mai organiza încă 7 ședințe de licitație publică, în datele de 17.02.2023, 21.02.2023, 24.02.2023, 28.02.2023, 03.03.2023, 07.03.2023, 10.03.2023, în același loc și la aceeași oră, având același pret de pornire.
Asupra terenului exista un drept de ipoteca legala în valoare de 786.163 lei în favoarea ANAF-AJFP Giurgiu. Activul se vinde liber de orice sarcini sau garanții conform art. 91 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, terenul intră sub incidența legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.
Caracteristici fizice ale terenului: deschiderea la drum de explotare 125 m, topografie/relief: plana și înclinată cu o pantă de aprox 15%.
Proprietatea este amplasată în zona periferică a comunei Comana, după localitatea Vlad Țepes, și ferma de găini Agronut până în colțul de unde începe pădurea în care se afla Unitatea Militară. Calea de acces: Drumul DN5 până la Uzunu și apoi se intră pe DJ 603 și se trece de localiatea Mihai Bravu, tot înainte pe langă pădurea rezervație de ghimpe Comana până la intersectie cu drumul 87 și tot înainte până în Vlad Tepes și apoi drumul continuă până pe Strada Morii pănă la ferma de găini, drum betonat pana în spatele fermei.
Toţi cei care posedă un drept real/drept de preemțiune asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia de a face dovada acestuia lichidatorului judiciar până în preziua licitației.
Garanția de participare la licitație în sumă de 2.900 EUR (10% din preţul de pornire) se va depune în contul unic de insolvență deschis pe numele SC ECO SOLAR ENERGY SRL– în faliment, CIF: 29615160, deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Nerva Traian, IBAN: RO29BREL0002003859400100.
Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se găsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei +TVA, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie. Caietul de sarcini poate fi achitat cu numerar direct la casieria lichidatorului judiciar sau cu OP în contul Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL, CIF: RO 21223005, deschis la B.R.D. GSG S.A. - SUC. DECEBAL, IBAN: RO76 BRDE 441S V546 4113 4410.
Toţi potenţialii cumpărători vor depune la sediul lichidatorului judiciar sau prin e-mail la adresa [email protected], cu cel putin o zi lucrătoare înainte de ziua licitației, până la ora 12:00, documentaţia de participare la licitaţie, respectiv: scrisoare de intentie privind participarea la licitație; dovada achitării caietului de sarcini (copie); dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie; împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul; declaraţia de acceptare a condiţiilor caietului de sarcini şi ale regulamentului de licitaţie cuprins în anexă la caietul de sarcini; documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului.
Informaţii detaliate cu privire la terenul oferit spre vânzare și caietul de sarcini cuprinzând regulamentul de vânzare cât și programarea vizionării terenului se pot obține telefonic la nr. 0743.200.021 sauprin e-mail: [email protected] – persoană de contact: Rodica Ivanciuc.

Lichidator judiciar,
SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL
Asociat coordonator, Mureșan Gabriela

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Giurgiu, Comana

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat