Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Ora licitatie: 13
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata: 1000
Tip teren: Extravilan
Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentata prin D-na. Deleanu Aura, practician in insolventa, asociat coordonator, in calitate de lichidator judiciar al CIMED INTERNATIONAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite-), cu sediul social în B-dul Ferdinand, nr.99, etaj: P, ap. Camera 17, sector 2, Bucuresti, Cod de identificare fiscală 12289485, înregistrată la ORC sub nr. J/40/8532/1999, societate aflata în faliment conform Sentintei nr. 7045 din data de 17.09.2016 pronuntata de judecătorul-sindic in Dosarul nr. 7866/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila,

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 21.09.2018 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, in suprafata totala de 107.916,92 mp, situat in com Corbeanca , Jud Ilfov, astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Veridio SRL si aprobat de adunarea creditorilor din data de 22.11.2016 Terenul in suprafata totala de 107.916,92 mp este alcatuit din 13 parcele de dimensiuni diferite, respectiv:
Nr. crt Categoria de folosinta Tarla Parcela CF Nr. Cad. Suprafata
(mp)
1 Padure 57 169/7 6916 98 4.916,83
2 Padure 57 169/8 6917 99 9.849,79
3 Padure 57 169/9 6918 100 9.851,57
4 Padure 57 169/10/1 6919 101 4.945,47
5 Padure 57 169/10/2 6920 102 4.960,40
6 Padure 57 169/11 6921 103 9.955,73
7 Padure 57 168/12 6922 180 8.777,93
8 Padure 57 168/13 6923 104 9.971,69
9 Padure 57 169/14 6924 105 9.900,05
10 Padure 57 169/15 6925 106 9.869,73
11 Padure 57 169/16 102677(CF vechi 6926) 107 4.886,67
12 Padure 57 169/17 6927 108 10.080,50
13 Padure 57 169/18 6928 109 9.950,56
Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.
Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre VERIDIO SRL, respectiv valoarea determinata in ipoteza in care terenul este construibil, diminuata cu 10 %, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 03.08.2018 :
Denumire bun Pret pornire
Teren extravilan 1.427.400 EURO, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia de participare. Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO85 INGB 0001 0001 7836 8914 deschis la ING Bank Romania, Metropolis Branch, pe numele CIMED INTERNATIONAL SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului imobil - terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, situat in com. Corbeanca, jud. Ilfov, aflat in proprietatea Cimed International SRL.” Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului CIMED INTERNATIONAL SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 700 lei fara TVA.
Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 22.11.2016, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, precum provilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel, cu exceptia masurilor asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.

In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile preva

Detalii vanzator

Localizare

Romania

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat