Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

1 poza

Informatii aditionale

Data licitatie: 20/05/2022
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata: 5154 mp
Tip teren: Extravilan

Documente

Debitor: HOREMA IMPEX SRL

Descriere

QR CODE
Subscrisa, AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L., cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, Bld. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, Jud. Mehedinți, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0662, în calitate delichidator judiciar al debitorului HOREMA IMPEX S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bd. Porţile de Fier Nr. 1A, Jud. Mehedinți, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 105 din data de 13.12.2016, pronuntata in dosarul nr. 558/101/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, anunță vânzarea prin licitație publică a următorului bun aflat în patrimoniul debitoarei HOREMA IMPEX S.R.L.:

OBIECTUL VÂNZĂRII: Teren extravilan cu suprafața de 5.154 mp, situat în Com. Prunișor, Sat Prunișor, T39, P1098, Jud. Mehedinți (CF 112/N, NC 141).
Terenul are deschidere la drumul European E70 de 173,57 m.

Licitaţia începe de la prețul de 53.560 Lei, la care se adaugă TVA potrivit prevederilor legale în vigoare la data adjudecării, conform hotărârii adunării creditorilor din data de 13.04.2022.
Prima licitație va avea loc în data de 20.05.2022, 12:00, la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinți.
În situația în care bunul imobil nu va fi adjudecat în data de 20.05.2022, se vor mai organiza licitații, în aceleași condiții, în data de 03.06.2022, ora 12:00, în data de 17.06.2022, ora 12:00, în data de 01.07.2022, ora 12:00, în data de 15.07.2022, ora 12:00, respectiv în data de 29.07.2022, ora 12:00, la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinți.
Licitația se va desfășura în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor nr. 13498/13.04.2022, cu Regulamentul privind valorificarea bunurilor imobile aparținând debitorului HOREMA IMPEX S.R.L. nr. 2442/21.09.2017 și cu caietul de sarcini.
Vânzarea se poate face și prin negociere directă, prin depunerea unei oferte ce va fi comunicată spre aprobare adunării creditorilor.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la sedința de licitație la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să depună oferte de cumpărare, în condițiile menționate mai jos.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, bunul este dobândit liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.
Condiții de participare:
Pentru participarea la aceasta licitație, ofertanţii sunt obligaţi să depună la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti, până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, documentația de participare la licitație, astfel:
a) O ofertă de cumpărare, însoțită de dovada consemnării garanției de participare de 20% din prețul de pornire al licitației în contul debitorului HOREMA IMPEX S.R.L.
b) Dovada achiziționării Caietului de sarcini, în cuantum de 1.000 lei (plus TVA) în contul lichidatorului judiciar AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL.
c) Participanţii persoane juridice trebuie să atașeze următoarele înscrisuri:
- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societății;
- certificat constatator, emis cu maxim o zi înainte de data înscrierii;
- delegaţie reprezentant legal, semnată de conducătorul societății;
- dovada codului de înregistrare în scopuri de TVA (pentru plătitorii de TVA);
- proces verbal al Adunării generale a asociaților/acționarilor, prin care se hotărește cumpărarea imobilelor, și se menționează persoana desemnată/împuternicita să reprezinte societatea în vederea acestui demers;
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.
d) Participanţii persoane fizice:
- copie xerox după actul de identitate CI/BI.
Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de licitaţie.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație la sediul ales al administratorului judiciar. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației.
De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: [email protected] sau pe fax. 0352414941, cu condiția obligatorie și eliminatorie ca înainte de deschiderea ședinței de licitație, documentele să fie prezentate în original.

Pentru informatii: Fax: 0352.414941; Email: [email protected]

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Mehedinti, Prunisor

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat