Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected].ro
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 29/11/2022
Ora licitatie: 12.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 850 MP
Suprafata cladire: 783 MP
Debitor:

Descriere

QR CODE


ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu sediul în localitatea Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J20/1435/1991 şi Codul Unic de Înregistrare 2139251, conform Procesului Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 21.08.2019, în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 6954/97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Şi Fiscal.

Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 29.11.2022, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea individuala prin licitatie publica deschisa cu strigare a urmatorului bun proprietatea Edy International Spedition S.A., astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de QUANTUM EVALUARI S.R.L. si aprobat de adunarea creditorilor din data de 05.11.2020:

1. Imobil compus din teren intravilan si constructia amplasata pe aceasta, descries astfel: Teren intravilan cu constructii, avand categoria de folosinta „altele”, in suprafata totala de 850 mp., situat in intravilanul localitatii Brad, jud. Hunedoara, inscris in C.F. 66830. Pe acest teren se afla edificata in prezent constructia: Grajd Sc = 783 mp.

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunului sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta valoarea de piata individuala rezultata în urma evaluării conform raportului de evaluare intocmit de catre QUANTUM EVALUARI S.R.L., respectiv:

DENUMIRE
Supraf.
Mp.
Valoare piata
EURO, exclusiv TVA
Teren intravilan cu constructii, avand categoria de folosinta „altele”, in suprafata totala de 850 m.p., situat in intravilanul localitatii Brad, jud. Hunedoara, inscris in C.F. 66830. Pe acest teren se afla edificata in prezent constructia: Grajd Sc = 783 m.p.. 850 10.000

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RO03BREL0002002565940100; deschis la banca LIBRA BANK, pe numele EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului ……………… aflat în proprietatea EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A.”.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA si se achita in contul lichidatorului judiciar.

Documentele de participare la licitatie se depun la registratura ROVIGO SPRL într-un singur plic sigilat şi închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre Creditori in data de 05.11.2020, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in urmatoarele date: 06.12.2022, 13.12.2022 si 20.12.2022 in aceleasi conditii ca si licitatia organizata in data de 29.11.2022.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Hunedoara, Brad

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat