Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 17/11/2022
Ora licitatie: 14.00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: TACO SRL

Descriere

QR CODE
Subscrisa, CASA DE INSOLVENTA IONESCU ŞI SAVA S.P.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Paleologu nr. 24, parter, sector 3, Bucureşti, si sediu ales in str. Caderea Bastiliei nr. 33, parter, Sector 1, inmatriculata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0563, Cod de identificare fiscala 29134213, în calitate de calitate de lichidator judiciar al TACO S.R.L.- in faliment, cu sediul în Horezu, Str. Romani nr.9, Jud. Valcea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J38/49/1992, CUI 2535442, conform Hotararii nr. 994/2021 din data de 07.06.2021, pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul nr. 3292/90/2017, precum si in baza Procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 30.08.2022,

1. Organizeaza licitatie publica cu strigare, in conformitate cu dispozitiile Codului de Procedura Civila si ale Legii nr. 85/2014, in data de 17.11.2022, ora 14:00, iar in caz de nevalorificare in data de 24.11.2022, 08.12.2022, 15.12.2022, la aceeasi ora, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 33, parter, Sector 1, pentru valorificarea:
 Bunului imobil Proprietate imobiliara de tip teren intravilan in suprafata de 4357 mp, inscris in CF nr. 35384 a loc. Horezu, identificat sub nr. Cad. 35389 si spatiu comercial - restaurant, construit in anul 2012, cu regim de inaltime P+1E, inscrisa in CF nr. 35384 a loc. Horezu, identificata sub nr. Cad. 35384 -C1 avand suprafata construita la sol de 1043 mp, terasa acoperita cu suprafata construita de 160 mp si constructie anexa- magazie avand suprafata construita de 71 mp, amplasate in Loc. Horezu, Str. Romani, nr.9, jud. Valcea la pretul de pornire al licitatiei de 360.000 Eur +TVA, reprezentand 90% din valoarea de evaluare.
Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare.
Asupra bunului imobil de mai sus nu sunt inscrise sarcini, proprietatea acestuia urmand sa fie transmisa impreuna cu un drept de servitute de folosinta asupra bunului mobil Post de transformare aerian (PTA) 20/0, 4kV de 250kVA si racord 20 kV.

2. Organizeaza licitatie publica cu strigare, in conformitate cu dispozitiile Codului de Procedura Civila si ale Legii nr. 85/2014, in data de 17.11.2022, ora 15:00, iar in caz de nevalorificare in data de 24.11.2022, 08.12.2022, 15.12.2022, la aceeasi ora, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 33, parter, Sector 1, pentru valorificarea:
 Bunului mobil, Post de transformare aerian (PTA) 20/0, 4kV de 250kVA si racord 20 kV, la pretul de pornire de 27.373,5 Eur+ TVA, reprezentand 90 % din valoarea de evaluare.

Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare.

Asupra bunului mobil de mai sus nu sunt inscrise sarcini, insa proprietatea acestuia urmand sa fie transmisa cu un drept de servitute de folosinta in favoarea adjudecatarului bunului imobil de la punctul 1.
Bunurile prezentate mai sus urmeaza sa fie valorificate individual.
Bunul mobil de la punctul nr. 2 urmeaza sa fie valorificat numai dupa valorificarea bunului imobil de la punctul 1.
Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii nr. 85/2014, sunt obligate sa depuna o cautiune, cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitație reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei in contul RO65BREL0002003767500100 deschis la LIBRA INTERNET BANK pe numele SC TACO SRL, CIF 2535442. Cautiunea urmeaza a fi achitata in lei, la cursul BNR din data platii.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitație. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 5.000 lei + T.V.A, pentru bunul de la pozitia nr. 1 si 1.000 lei +T.V.A. pentru bunul de la pozitia nr. 2, care se poate achita in numerar sau in contul RO03 BREL 0002 0008 2867 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK pe numele lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA, CIF 29134213.

Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.
Bunurile se pot viziona cu o programare prealabila. Toate detaliile privind vanzarea pot fi obtinute de la sediul ales al lichidatorului judiciar, situat in Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 33, sector 1, de luni pana vineri, intre orele 09.00–17.

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Valcea, Horezu
Str. Romani, Nr. 9

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat