Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
1 poza

Informatii aditionale

Data licitatie: 28/01/2022
Ora licitatie: 17:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 3723

Documente

Debitor: ART DESIGN & CONSTRUCT SRL

Descriere

QR CODE
Subscrisa, AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L., cu sediul procesual ales in Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II- 0662, Fax. 0352414941, E-mail [email protected], in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ART DESIGN & CONSTRUCT SRL, anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor imobile din patrimoniul debitoarei:

Teren intravila cu S= 3723 mp, din care 1374 mp curti constructii si 2349 arabil, nr cadastral 51465
Constructie ( C2) cu Sc.= 194 mp, nr cadastral 51465 –C2
Constructie ( C3) cu Sc.= 87 mp, nr cadastral 51465 –C3
Constructie ( C4) cu Sc.desf.= 224 mp nr cadastral 51465 –C4
Constructie magazie cu Sc.=328 mp, fara numar cadastral
Constructie sopron cu Sc.=30,1 mp, fara numar cadastral

Prima licitatie va avea loc in data de 28.01.2022, ora 17:00, la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti.
Pretul de pornire a licitatie este de 119.082 euro la care se adauga TVA potrivit prevederilor legale in vigoare la data adjudecarii.
In situatia in care bunurile imobile nu vor fi adjudecate in data de 28.01.2022, sedintele se vor relua conform Hotararii adunarii creditorilor nr. 12253 din 06.10.2021, in data de 11.02.2022, ora 17:00, in data de 25.02.2022, ora 17:00, respectiv in data de 11.03.2022, ora 17:00, in aceleasi conditii de pret.

Vanzarea se poate face si prin negociere directa, prin depunerea unei oferte ce va fi comunicata spre aprobare adunarii creditorilor.

Invitam pe toti cei care vor să se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop şi pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare, in conditiile mentionate mai jos.
Pentru participarea la aceasta licitatie, este necesara depunerea urmatoarele documente, pana la ora 16:00 a zilei lucratoare anterioare sedintei de licitatie
a) O oferta de cumparare, insotita de dovada consemnarii garantiei de participare de 10% din pretul de pornire al licitatiei, in contul de insolventa al debitoarei ART DESIGN & CONSTRUCT SRL - IBAN RO82BRDE260SV5422193600 deschis la BRD GSG Sucursala Dr.Tr. Severin.
b) Dovada achizitionarii Caietului de sarcini, in cuantum de 2.000 lei (plus TVA), pentru activele situate in Bragadiru, 5.000 lei (plus TVA) pentru activele situate in Drobeta-Turnu Severin, care va fi achitata in contul lichidatorului judiciar AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL - RO05BRDE260SV59898942600 deschis la BRD GSG Sucursala Craiova.
c) Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri:
- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii;
- certificat constatator, emis cu maxim o zi inainte de data inscrierii;
- delegaţie reprezentant legal, semnata de conducatorul societatii;
- dovada codului de inregistrare in scopuri de TVA (pentru platitorii de TVA) ;
- proces verbal al Adunarii generale a asociatilor/actionarilor, prin care se hotareste cumpararea imobilelor, si se mentioneaza persoana desemnata/imputernicita sa reprezinte societatea in vederea acestui demers;
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.
d) Participanţii persoane fizice:
- copie xerox după actul de identitate CI/BI.
Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potentialului cumparator de la sedinta de licitatie.

In contextul evenimentelor din ultima perioada privind raspandirea si eforturile de diminuare a efectelor virusului COVID-19, necesitatea protejarii sanatatii tuturor celor implicați, pentru licitatia din data mentionata in publicatie, se recomanda transmiterea ofertelor in format electronic utilizand următoarele adrese: Fax: 0352.414941; Email: [email protected]

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat