Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 09/12/2022
Ora licitatie: 09:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Suprafata teren: 12553
Debitor:

Descriere

QR CODE
ANUNŢ

Cabinetul Individual de Insolventa DORNER PETER EGON, cu sediul social in Comuna Baciu, Sat Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, jud. Cluj, CP 407055, identificat cu cod fiscal RO 26863951, având nr. de înregistrare în Registrul UNPIR: RFO I 3283 din 25.03.2016, prin titular practician in insolventa definitiv Dorner Peter Egon, in calitate de lichidator judiciar al societatii FERMA LAD ANY S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Doba, Com. Dobrin, nr. 157, jud. Salaj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Salaj sub nr. J31/134/2006, având CUI 18393735, prin Incheierea Civila nr. 190 din data de 23.12.2019, pronunțată de catre Tribunalul Salaj, în Dosarul nr. 1611/84/2019, in conformitate cu dispozitiile judecatoului sindic din Sentinta civila nr. 968 din data de 08.11.2021, publicate in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 19.309 din 15.11.2021, coroborate cu prevederile Codului de procedura civila,
ORGANIZEAZĂ
LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A activelor mobiliare si imobiliare ce compun „Ferma de ciuperci” din averea societatii Ferma Ladany SRL, constand in :
 Imobile:
Valoare de piata

Nr. crt. Denumire activ Extras CF Numar cadastral Localizare
EUR RON
1 Teren 50019 Top:642/b/2/a/2 Doba Mare Sat Doba Mare, comuna Dobrin, jud.Salaj 7,100 33,925
2 Teren 50018 Top:604/2, 605/2, 605/3, 605/4, 606/a/2, 606/b/1/2, 606/b/2/b/2 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 65,000 310,577
3 Grajd 1 50018 CAD: C1/ Top: 604/2, 605/2 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 29,000 138,565
4 Grajd 2 50018 CAD: C1/ Top: 604/2, 605/2 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 21,800 104,163
5 filtru sanitar 50018 CAD: C2/ Top: 605/3 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 6,300 30,102
6 Siloz 50018 CAD: C2/ Top: 605/3 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 40,800 194,946
7 Fanar 50018 CAD:C3/ Top:606/a/2, 606/b/1/2, 606/b/2/b/2 Sat Doba, comuna Dobrin, nr.157, jud. Salaj 0 0
TOTAL 170,000 812,277

 Bunuri mobile:
Nr. crt Cont Denumire Valoare de piata
RON EUR

1 2131 Moara furaje 1,963 411
2 2131 Atelier mecanic 8,576 1,795
3 2131 Cazan de incalzire 81,705 17,100
4 2131 Tempstar Klima 16,719 3,499
5 2131 Cos de fum Q=320mm 4,926 1,031
Total cont 2131 Echipamente tehnologice 113,888.65 23,835.55
6 2133 Stivuitor TFG 16 AK 23,413 4,900
7 2133 Instalatii de incalzire 0 0
Total cont 2133 Mijloace de transport 23,412.69 4,900.00

Bunurile se vand la pachet. Terenul pe care se afla constructiile are o suprafata de 12.553 mp. Pretul de la care se va porni licitatia publica este de 474.789 lei. Pretul nu contine TVA. Pretul de pornire/incepere a licitatiei reprezinta 50% din valoarea de piata indicata de catre evaluator.
Licitaţia publica va avea loc în data de 09.12.2022 orele 09:00, la biroul lichidatorului judiciar.

CONDITII PRIVIND PARTICIPAREA LA LICITATIA PUBLICA:
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere activul mai sus descris sa se inscrie la licitatie cel tarziu pana in 08.12.2022, ora 09:00. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul indicat, in contul societatii debitoare Ferma Lad-any SRL: RO06BTRL03201202325248XX - cont LEI, deschis la Banca Transilvania SA, garantia de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata.
Persoanele care s-au inscris la licitatie se vor prezenta personal la data si ora stabilite pentru vanzare, la locul tinerii licitatiei, avand asupra lor actul de identitate. Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. In cazul in care persoana care vrea sa cumpere la licitatie este reprezentata prin mandatar, mandatarul va avea obligatia de a prezenta, in original, o procura speciala autentica, care se va pastra la dosarul lichidatorului judiciar. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpara la licitatie publica, persoanele prevazute de art. 1654 C. Civil. Debitorul/garantul ipotecar nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
Potrivit prevederilor art. 846 C.pr.civ, pretul de pornire a licitatiei pentru primul termen este pretul oferit, daca acesta este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea, iar in lipsa unei asemenea oferte, licitatia va porni de la pretul de evaluare. In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un al doilea termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o noua publicatie, in conditiile art. 839 C.pr.civ. In cazul in care nici la aceasta licitatie nu se adjudeca bunul, vanzarea se va amana la un al treilea termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o noua publicatie, in conditiile art. 839 C.pr.civ.

Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Salaj, Dobrin

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat