Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 07/08/2019
Ora licitatie: 12.00
Tip Vanzare: Negociere directa
An constructie: 1982
Debitor: IRINA REBECA

Descriere

QR CODE
Se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că urmare a unei oferte de cumpărare depuse, adunarea generală a creditorilor debitorului S.C. Irina Rebeca S.R.L. - în faliment – în şedinţa din data de 25.06.2019, a aprobat vânzarea directă, în bloc, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006 a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei: bunuri imobile: 1) TEREN în suprafaţă de 1225 mp situat în intravilanul comunei Schitu Goleşti, jud. Argeş, înscris în cartea funciară nr. 236 a comunei Schitu Goleşti, jud. Argeş, nr. Cadastral 420 și 2) TEREN în suprafaţă de 2656,37 mp împreună cu construcţiile situate pe acesta şi anume Casă de locuit-C1,Bucătărie- C2, Rezervor motorină- C3, Coteţ păsări- C4, Şopron metalic-C5, Magazie metal- C6, Magazie metal- C7, Cuşcă găini- C8. Terenul şi construcţiile sunt situate în intravilanul localităţii Schitu Goleşti, jud. Argeş şi sunt înscrise în cartea funciară nr. 27, nr. cadastral 28 a localităţii Schitu Goleşti. Metoda de vânzare a bunurilor imobile: vânzare directă, în bloc, conform art. 118 din Legea nr. 85/2006, pornind de la oferta primită de 38.325 euro inclusiv TVA. Pasul de supraofertare este stabilit la 2.000 EURO (inclusiv T.V.A.); Conform art. 118 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 termenul limită până la care sunt acceptate supraofertele este de 30 de zile de la data întocmirii publicației de supraofertare. Supraofertele se pot depune până la data de 07 AUGUST 2019 ora 12.00, inclusiv, la sediul profesional al lichidatorului judiciar Bio Consult S.P.R.L. din mun. Piteşti, str. Maior Gheorghe Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, cod poştal 110043, jud. Argeş. Supraoferta trebuie să conţină datele de contact ale ofertantului şi numele persoanei împuternicite. Persoanele care doresc să facă supraoferte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a. să achiziţioneze Caietul de sarcini în valoare de 1.000,00 lei de la sediul lichidatorului judiciar;
b. să depună un dosar cu următoarele documente: - persoanele fizice: copie legalizată de pe actul de identitate; - persoanele juridice: certificat de înmatriculare, certificat constatator de la Registrul Comerţului, delegaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii pentru persoana care este împuternicită să depună supraoferta; c. supraoferta semnată de reprezentantul legal, ştampilată (dacă este cazul). Supraoferta trebuie să conţină preţul oferit şi modalitatea de plată propusă de ofertant, d. dovada disponibilităţilor băneşti sau scrisoare de garanţie bancară pentru preţul oferit în supraofertă, valabilă până la data plăţii. e. dovada depunerii garanţiei de participare în contul debitoarei nr. RO30 BREL 0002 0017 9910 0100 deschis la Libra Bank S.A. Sucursala Piteşti, în valoare de 10% din valoarea de supraofertare (inclusiv TVA). În data de 07.08.2019, ora 12.30 comisia de supraofertare va examina dosarele depuse de către supraofertanţi şi va proceda la întocmirea actului de adjudecare.
ANUNȚ IMPORTANT: Licitațiile prevăzute în Publicația de vânzare Nr. 1204 din 29.05.2019 pentru zilele de 08.07.2019, 22.07.2019 și 03.08.2019, ora 10.00, se anulează.
Relaţii suplimentare la tel. nr. 0248.217428.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Arges, Schitu Golesti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat