Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 28/10/2022
Ora licitatie: 1400
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: SC Competent Serv SRL

Descriere

QR CODE
Debitorul, SC Competent Serv SRL - în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Walter Maracineanu nr.110, jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în procedură de faliment în dosarul nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare, la pretul stabilit prin hotararea adunarii creditorilor din data de 22.09.2022, respectiv prin Raportul de evaluare nr. 107/14.09.2022, urmatorul bun imobil:

 Statie de sortare agregate "Cerneti", localizat in Mun. Dr. Tr. Severin, Drumul Cernețiului nr. 65 (actuală centură), jud. Mehedinti.


Pretul total al bunului imobil *STATIE DE SORTARE AGREGATE “CERNETI”*, localizat în Mun. Dr. Tr. Severin, Drumul Cernețiului nr. 65 (actuală centură), jud. Mehedinti este de 107.805, 00 lei pret neafectat de T.V.A.

Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca bunul imobil Statie de sortare agregate “Cerneti”, ce face obiectul prezentei licitatii este liber de sarcini.
De asemenea, lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca, terenul in suprafata de 24.152 mp., pe care este amplasat imobilul Statie de sortare agregate “Cerneti” este proprietatea Mun. Dr. Tr. Severin iar dreptul de administrare si folosinta al terenului in suprafata de 24152 mp., a fost dobandit de SC Competent Serv SRL in considerarea faptului ca debitoarea SC Competent Serv SRL detine dreptul de proprietate asupra bunului imobil Statie de sortare agregate “Cerneti” conform Procesului verbal de adjudecare nr. 2108/02.12.2002 incheiat intre SC Apolodor SA cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, CUI: 1605957, J25/2/1994, prin lichidator judiciar C.I.I. Ilie Laurentiu si SC Competent Serv SRL, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Sgt. Eugen Mares nr. 10, bl. U4, sc. 2, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 6098138, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/932/1994.
De asemenea, lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca, dreptul de administrare si folosinta al terenului in suprafata de 24152 mp., a fost dobandit de SC Competent Serv SRL prin Sentinta civila nr. 169/C/12.05.2006 pronunta de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 1603/COM/2006 precum si prin Sentinta nr. 3878/23.05.2013 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 6272/101/2011.

Licitaţia publica cu strigare va avea loc la data de 28.10.2022 orele 1400, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunul imobil Statie de sortare agregate "Cerneti" și să achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA pana la data de 27.10.2022, orele 16.00.

Nr. cont unic de insolventa al debitoarei SC Competent Serv SRL: RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca Romaneasca.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data de 28.10.2022 să transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare/cerere de inscriere la licitatie, respectiv documentele prevazute in caietul de sarcini pentru a participa la licitatie, dovada achitarii garantiei de participare de 10% si dovada achitarii caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de e-mail [email protected] pana la data de 27.10.2022, orele 16.00. Data afisarii publicatiei de vanzare este data de 23.09.2022.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil Statie de sortare agregate "Cerneti", descris anterior, o reprezinta Incheierea de sedinta din data de 19.12.2016 privind deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Competent Serv SRL, pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil Statie de sortare agregate "Cerneti", descris anterior, sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon: 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: [email protected]; site www.consultant-insolventa.ro.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin
Strada Zabrautului Nr. 7A

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat