Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 24/10/2022
Ora licitatie: 12
Tip Vanzare: Negociere directa
An constructie: 2007
Debitor: LUTZ CENTER

Descriere

QR CODE
Se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că, urmare a unei oferte de cumpărare înregistrată la lichidatorul judiciar sub nr. 878/30.08.2022, adunarea generală a creditorilor debitorului S.C. Lutz Center S.R.L. - în faliment – în şedinţa din data de 15.09.2022, a aprobat vânzarea prin metoda vânzării directe conform art. 118 din Legea nr. 85/2006 a bunului imobil din patrimoniul debitoarei <>, la prețul de pornire al licitațiilor de 1.620.000,00 Euro la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale Regulamentului de vânzare nr. 956 din 15.09.2022, întocmit conform hotărârii Adunării generale a creditorilor.
Pasul de supraofertare este stabilit la 486.000,00 Euro (fără TVA). Astfel, orice persoană care doreşte să cumpere bunul imobil trebuie să facă SUPRAOFERTA DE CUMPĂRARE pentru un preţ mai mare decât cel din ofertă, cu respectarea pasului de supraofertare stabilit de adunarea generală a creditorilor.
Persoanele care doresc să facă supraoferte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să achiziţioneze Caietul de sarcini în valoare de 5.000,00 lei de la sediul lichidatorului judiciar;
b. să depună un dosar cu următoarele documente: - persoanele fizice: copie legalizată de pe actul de identitate; - persoanele juridice: certificat de înmatriculare, certificat constatator de la Registrul Comerţului, delegaţie semnată de reprezentantul legal al societăţii pentru persoana care este împuternicită să depună supraoferta, acordul proprietarului cotei indivize de teren aferentă apartamentului privind vânzarea acestei cote către ofertant;
c. supraoferta semnată de reprezentantul legal, ştampilată (dacă este cazul). Supraoferta trebuie să conţină preţul oferit şi modalitatea de plată propusă de ofertant,
d. dovada disponibilităţilor băneşti sau scrisoare de garanţie bancară pentru preţul oferit în supraofertă, valabilă până la data plăţii.
e. dovada depunerii garanţiei de participare în contul debitoarei nr RO42 BREL 0002 0010 8785 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. Sucursala Piteşti, în valoare de 10% din valoarea supraofertei.
Supraofertele se pot depune până la data de 24 OCTOMBRIE 2022 ora.12.00, inclusiv, la sediul professional al lichidatorului judiciar Bio Consult SPRL din mun. Piteşti, str. Maior Gheorghe Şonţu, bl. D6, sc. B1, ap. 1, cod poştal 110043, jud. Argeş. Supraoferta trebuie să conţină datele de contact ale ofertantului şi numele persoanei împuternicite.
În data de 24.10.2022, ora 12.30 comisia de supraofertare va examina dosarele depuse de către supraofertanţi şi va proceda la întocmirea actului de adjudecare.
Relaţii la tel. nr. 0248.217428.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Arges, Pitesti
Str. Maior Gh. Șonțu, Bl. D6, Sc. B1, Ap. 1

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat