Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: comuni[email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 22/10/2021
Ora licitatie: 12:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: TMUCB

Descriere

QR CODE
Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de administrator judiciar al Societății T.M.U.C.B. (Trustul de Montaj Utilaj Chimic București) S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, sectorul 6, str. Lujerului, nr. 26, CUI RO 2786487 din 1993, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1171/1991, desemnat de judecătorul-sindic prin încheierea de ședință din data de 21.07.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 24623/3/2014, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următoarelor active mobile și imobile:

1. Amplasament industrial teren, platformă betonată și hale producție, situat în Popești Leordeni, str. Drumul Taberei, nr. 7, jud. Ilfov - compus din teren intravilan în suprafață de 32.049 mp și construcțiile aferente (conform extras CF 104752, NR. CAD. 2517, Popești Leordeni din data de 19.11.2019), la prețul de 2.000.000 Euro exclusiv TVA;

Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate pentru fiecare tip de active în parte.

Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 22.10.2021 ora 12:00. Pentru bunurile neadjudecate, licitația va fi reluată în data de 29.10.2021 ora 12:00.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.
Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.

Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa
de email [email protected], până la ora 12.00 a zilei anterioare ședinței de licitație.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat TMUCB SA, la telefon 0732.712.904 sau la adresa de e-mail [email protected] .

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Ilfov, Bucuresti Sector 2
Str. Gara Herăstrău Nr. 4, Clădirea A, Et.3, Sector 2, București

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat