Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 28/07/2021
Ora licitatie: 14.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa, PROJECT 47 SRL, societate in faliment, ce formeaza obiectul dosarului nr. 1364/88/2011 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea - Sectia civila, de contencios administrativ si fiscal, prin lichidatorul judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L., organizeazã licitatie publicã cu strigare pentru valorificarea activului „CONSTRUCTIE P+1E+M (HOTEL+ RESTAURANT+ PISCINA) in suprafata de 1.457 m.p. avand numar cadastral 652, CF 444/N, situat in loc. Somova, mila 47, jud. Tulcea.
Vânzarea va respecta hotarârea Adunarii creditorilor din 30.09.2020 în sensul ca vânzarea se va face prin licitatie publica cu strigare, cu pretul de pornire de 297.800 euro, pret redus cu 60% fata de pretul de evaluare, reducere aprobata de Adunarea creditorilor din data de 30.09.2020.
In ceea ce priveste TVA-ul se vor aplica dispozitiile legale in vigoare de la data vanzarii.
Activul ce se vinde este gravat de ipoteca de gardul I, instituita in favoarea BRD-GSG.
În oricare situatie, conform dispozitiilor art.53 din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.518 alin.4 Cod de procedura civila, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare, sau drepturi de retentie de orice fel, ori masuri asiguratorii.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzarii au obligatia sa anunte lichidatorul judiciar înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilita pentru vânzare, sub sanctiunea decaderii.
Licitatia se va desfasura saptamanal, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , str. Medic Col. Stoenescu, nr. 15, sector 5, in fiecare zi de miercuri, ora 14, incepand cu data de 4.11.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu dispozitiile Caietului de sarcini.
Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termenul stabilit prin Caietul de sarcini.
Datele concrete privind organizarea si desfasurarea licitatiei, conditiile pentru declararea adjudecatarului, regimul juridic al garantiei de participare, obligatiile licitatorilor, etc., se pot obtine prin cumpararea Caietului de sarcini, ce se poate achizitiona contra sumei de 2.500 lei+TVA zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfasurarii licitatiei, telefon : 021.310.48.84/0722.563.286.
Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea Caietului de sarcini, achitarea taxei de participare la licitatie in suma de 0,05% + TVA din pret si a garantiei de participare de 10% din pretul de pornire – in suma de 29.780 euro.
Anunturi privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Tulcea, Somova
Localitatea Somova, Mila 47, Jud.Tulcea

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat