Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 02/06/2023
Ora licitatie: 14:00
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor: CELADOR

Descriere

QR CODE
CII Laura Banu Lichidator judiciar al debitoarei SC Celador SRL, dosar nr. 3308/103/2010 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la licitaţie publică cu strigare:
- Complex comercial şi Hotel D+P+E, Sc 396 MP + Teren 2.351 MP situat în com. Alexandru cel Bun, sat Bistriţa/DN15, jud. Neamţ.
Preț de pornire 217.000 Euro, exclusiv TVA.
Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel.
Licitaţia are loc la data de 02.06.2023, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter.
Dacă la această licitație bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitații cu același preț de pornire pe datele de 09.06.2023, ora 14:00, 16.06.2023, ora 14:00, 23.06.2023, ora 14:00, 30.06.2023, ora 14:00, 07.07.2023, ora 14:00, 14.07.2023, ora 14:00, 21.07.2023, ora 14:00, 28.07.2023, ora 14:00, în aceleași condiții ca cele prezentate mai sus.
Condiţii de participare la licitaţie
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii ofertanţi depun la sediul administratorului judiciar următoarele documente:
1.dovada achiziţionării caietului de sarcini - 1500 lei;
2.dovada plaţii garanţiei de participare de 10% din preţul evaluat;
3.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de sarcini.
Depunerea actelor de participare/înscrierea la licitație se va face până în ziua licitaţiei, ora 11:00, prin email: [email protected] sau cabinet_insolventa_laur[email protected] sau la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Se considera că ofertanţii participanţi la şedinţa de licitaţie au luat la cunoştinţă de regulamentul de licitaţie, ca au studiat documentaţia si au vizionat bunul, exact in starea in care se afla, nemaiputând contesta valoarea, starea, sau orice altceva referitor la bunul scos la vânzare. Raportul de expertiza tehnica de evaluare privind bunul scos la vânzare poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar menţionat in antetul publicației, de luni pana vineri, intre orele 10 :00 – 17 :00 sau la dosarul 3308/103/2010 aflat la sediul Tribunalului Neamţ, bd. Republicii, nr. 16, jud. Neamţ.
Participanţii la licitaţie vor semna un document prin care accepta condiţiile licitaţiei ţinând cont de situaţia reala a bunurilor si a debitoarei .
Lichidatorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit preţul de vânzare potrivit dispoziţiilor de mai sus.
Câştigătorul licitaţiei va depune preţul la dispoziţia lichidatorului judiciar/în contul special, in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea/garanţia de participare depusă in contul preţului. În caz contrar va pierde garanţia de participare/cauţiunea şi va suporta consecinţele legale care decurg din această situaţie. Prețul se va achita integral in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării sau, la cererea adjudecatarului aprobată de adunarea creditorilor, în cel mult 6 rate lunare, cu un avans de 30% din preț.
Publicaţia va fi afişată la sediul debitorului, la sediul ales al lichidatorului judiciar, la locul situării bunurilor, la Grefa Tribunalului Neamţ – Secţia Comerciala şi în BPI. Anunţul de licitaţie se va publica intr-un ziar de largă circulaţie cu cel puţin 3 zile anterior datei stabilită pentru licitaţie.
Dosarul de prezentare al licitaţiei poate fi consultat la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, zilnic între orele 11 – 14:00.
Relaţii suplimentare la tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43, email: cabi[email protected]; [email protected].

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Piatra-Neamt
Str.lt Draghescu Nr. 3 Bl. E7 Ap . 23

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat