Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 01/04/2020
Ora licitatie: 11
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor:

Descriere

QR CODE
Subscrisa TZA Insolventa S.P.R.L., administrator judiciar al INFO RURAL S.A. – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare, in conformitate cu Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2020, bunul apartinand debitorului INFO RURAL S.A., dupa cum urmeaza:
- Construcția situata in Poiana Mare, jud. Dolj, pornind de la prețul de 8.250 EUR + TVA, reprezentand 75% din valoarea de evaluare.
Bunul supus vânzării este compus dintr-o constructie/cladire metalica si se află în proprietatea INFO RURAL S.A.
Terenul intravilan pe care este construita cladirea/constructia este proprietatea Comunei Poiana Mare – Domeniul Public.
Descrierea bunului este facuta de catre evaluator prin Raportul de evaluare intocmit de Appraisal & Valuation SRL in septembrie 2016 care constituie anexa la acest regulament de vanzare.
In procedura insolventei Info Rural S.A. se va instraina, in temeiul Legii nr. 85/2006, doar constructia descrisa mai sus, nu si terenul aflat in proprietatea Comunei Poiana Mare – Domeniul Public.
*Nota: La pretul de pornire este raportat calculat la cursul BNR valabil la data licitatiei in care se adjudeca bunul se va adauga TVA si orice alte taxe conform legislatiei in vigoare la momentul vanzarii.
Pasul de licitaţie este in cuantum de 10% din pretul de pornire fara (TVA).
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 01.04.2020 (miercuri), ora 11.00, va avea loc la sediul administratorului judiciar, vanzarea la licitatie publica a bunurilor mentionate mai sus, proprietatea debitorului INFO RURAL S.A.
Avand in vedere dispozitiile autoritatilor publice privind limitarea/restrictionarea deplasarilor in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19, licitatiile vor avea loc prin conferinta telefonica pana la ridicarea restrictiilor si anularea recomandarilor. Conditiile de organizare a conferintei telefonice in ziua si la ora anuntata vor fi comunicate exclusiv persoanelor inscrise la licitatie.
Pot participa la licitatie numai persoanele care vor achizitiona, in prealabil, Regulamentul de vanzare a bunurilor, astfel cum acesta a fost aprobat in adunarea creditorilor din data de 18.03.2020, si care vor inregistra la sediul administratorului judiciar, cel tarziu cu o zi inainte de tinerea sedintei de licitatie, o cerere de participare la licitatie, precum si dovada depunerii in contul unic de procedura – Cod Iban RO80 BRDE 426S V691 0596 4260 deschis la BRD GSG SA in numele INFO RURAL S.A. a sumei reprezentand de 10% din preţul de pornire la licitatie (fara TVA) pentru bunul pentru care doresc sa liciteze.
Aceasta va fi reprezentata de echivalentul in Lei (RON) al sumei in cuantum de 10% din pretul de pornire la cursul BNR din ziua platii (intrucat preturile de pornire au fost exprimate in moneda Euro).
Regulamentul de vanzare a bunurilor poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar, iar inscrierea la licitatie se va face cu cel puţin 1 (o) zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei.
Raportul de evaluare intocmit de Appraisal & Valuation SRL in septembrie 2016 se va anexa la regulamentul de vanzare.
Costul Regulamentului de vanzare care include si costul taxei de participare la licitaţie este de 200 de lei plus TVA pentru fiecare bun in parte scos la vanzare.
Acesta se achita in contul administratorului judiciar – TZA Insolventa SPRL – CIF 25150283 – deschis la BRD GSG SA – Cod RO27 BRDE 445S V438 0384 4450.
Contravaloarea Regulamentului de vanzare si a taxei de participare nu se restituie.
La cerere, cu conditia achitarii taxei reprezentând costul regulamentului de vanzare, care include si costul taxei de participare la licitaţie, administratorul judiciar va organiza vizionarea bunului scos la licitatie.
Taxa de vizionare este de 200 lei plus TVA. Aceasta se va achita la casieria administratorului judiciar sau in contul acestuia deschis la BRD GSG SA (mentionat mai sus) inainte de vizionarea locatiei unde se afla bunurile respective.
Nici aceasta taxa nu se restituie.
Mai multe detalii pot fi obtinute de la administratorul judiciar e-mail: [email protected] sau [email protected]

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Dolj, Poiana Mare

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat