Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 16/06/2020
Ora licitatie: 12
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei RECONVERSIA SA, - în faliment, in banckruptcy, en faillite, cu sediul în Com. Podari, Judetul Dolj, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J16/121/2001 şi Codul Unic de Înregistrare 13752188, societate aflată în faliment conform Sentintei comerciale nr. 103 pronunţata de judecătorul sindic în sedinţa publică din 17.02.2005 în Dosarul nr. 7/63/2003 (Nr. vechi 27/F/2003), aflat pe rolul Tribunalului Dolj,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 16.06.2020, ora 12,00, in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului intravilan situat in Craiova, Str. Soimului nr. 23, Jud. Dolj, in suprafata de 160 mp, avand numar cadastral 28760 si Carte funciara nr. 9399 a Loc. Craiova.

Vanzarea la licitatia publica va incepe de la pretul de 30.000 lei TVA inclus, reprezentand pretul de pornire stabilit de Adunarea creditorilor din data de 05.12.2016.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 48 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. nr. RO96ROIN910400091836RO01 deschis la IDDEA BANK–Sucursala Mosilor, pe numele S.C. RECONVERSIA S.A. – in faliment, avand J16/121/2001 şi Codul Unic de Înregistrare 13752188, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunurilor imobile/activele imobilizate aflate în proprietatea S.C. RECONVERSIA S.A.”, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.

De asemenea ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1.000 lei exclusiv TVA, si sa depuna documentele pentru participare la licitatie conform caietului de sarcini.

In caz de neadjudecare, vor fi efectuate alte 10 licitatii, la interval de 10 zile, la sediul lichidatorului judiciar, cu acelasi pret de pornire si la aceeasi ora, astfel: 26.06.2020, 06.07.2020, 16.07.2020, 27.07.2020, 06.08.2020, 17.08.2020, 27.08.2020, 07.09.2020, 16.09.2020, 28.09.2020.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat